Preskočiť na obsah

Vojenský terminologický a výkladový slovník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vojenský terminologický a výkladový slovník

Autor Dušan Vallo a kolektív
Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania Slovensko Slovensko
Nakladateľstvo originálneho vydania Ing. Igor Kvasnica
Počet vydaní originálu 1
Dátum 1. vydania originálu 2004
Slovenské vydania knihy

Upozornenie: Predchádzajúci titulok (DISPLAYTITLE) „<i>Vojenský terminologický a&#160;výkladový slovník</i>“ je nahradený titulkom „<i>Vojenský terminologický a výkladový slovník</i>“.

Vojenský terminologický a výkladový slovník je terminologický slovník obsahujúci základnú slovenskú terminológiu z oblasti vojnovéhomedzinárodného práva verejného, vojenskej vedy, vojenského školstva, vojenských zbranívojenskej techniky, ktorý má zároveň čiastočne charakter prekladového slovníka, nakoľko k jednotlivým heslám sú priradené ich ekvivalenty v angličtine.

Slovník zostavil autorský kolektív pod vedením pplk. vo výslužbe (v. v.) Dušana Valla. Anglické ekvivalenty k heslám preložila Anna Čekanová, jazykovú úpravu zabezpečila Emília Hnátová, dizajn obálky navrhol Ľubomír Zabadal a oponentúru diela vykonali plk. v. v. Mikuláš Rybár a plk. gšt. v zálohe Milan Kulich.[1]

Ako základ pre slovnú zásobu slovníka slúžil Vallov Krátky výkladový slovník vojenskej terminológie vydaný Vojenskou a tlačovou agentúrou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v roku 1997.[2] K pokračovaniu v spracovávaní problematiky vojenskej terminológie do podoby rozšíreného terminologického slovníka pplk. D. Valla viedla skutočnosť, že po zániku Česko-Slovenska a vzniku samostatného Slovenska došlo v rezorte obrany k nárastu publikačnej aktivity spojenej s vydávaním rôznych predpisov, smerníc, vykonávacích pokynov a pod., v ktorých sa často objavovala nejednotnosť v obsahu používaných slov a slovných spojení. Ďalší problém predstavovalo preberanie nových výrazových prvkov od ozbrojených síl západných štátov, ktoré „sa často prekladajú neodborne, povrchne, pričom nezohľadňujú už pomerne pevne stabilizovanú slovenskú vojenskú odbornú terminológiu“. Aktuálnosť týchto podnetov zvýraznili ambície Slovenska o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).[3]

Slovník obsahuje 255 strán a približne 4800 hesiel. Vydal ho Ing. Milan Kvasnica vo februári 2004, tlač a knihárske spracovanie zabezpečila Tlačiareň Iris v Bratislave.[4] V pôvodnom náklade 500 kusov bola jeho cena 490 Sk.[5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Vallo 2004, s. [2]
  2. Nižňanský 2004, s. 119
  3. Vallo 2004, s. [3]
  4. Vallo 2004, s. [256]
  5. Nižňanský 2004, s. 118

Použitá literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]