Zoznam slovenských tlačených encyklopédií

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam tlačených encyklopédií, lexikónov, výkladových a terminologických slovníkov (okrem čisto jazykových slovníkov) napísaných (aspoň sčasti) slovenskými autormi (t.j. neobsahuje len encyklopédie písané v slovenčine a neobsahuje encyklopédie v slovenčine, ktoré sú len prekladmi).

Zahrnuté sú aj knihy, ktoré sa na typické encyklopédie veľmi nepodobajú, ale sami seba označujú ako encyklopédia (napr. viaceré knihy z edície Malá moderná encyklopédia).

Vynechané sú:

  • texty určené výslovne pre deti
  • „atlasy“ živočíchov, rastlín a neživej prírody
  • slovníky skratiek
  • názvoslovné technické normy (STN resp. ČSN) a
  • z dôvodu nedostupnosti bližších údajov (okrem 1 výnimky) aj terminologické slovníky uverejnené v časopise Slovenské odborné názvoslovie (1953-1961)

Všeobecné encyklopédie[upraviť | upraviť zdroj]

Slováci sú autormi viacerých hesiel najmä v nasledujúcich uhorských a českých všeobecných encyklopédiách:

Encyklopédie zamerané na Slovensko (Uhorsko) vo všeobecnej rovine[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecné vlastivedné encyklopédie Slovenska (Uhorska)[upraviť | upraviť zdroj]

Obce[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská ľudová kultúra[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecné biografie Slovákov[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecné biografie obcí a regiónov[upraviť | upraviť zdroj]

Odborové[upraviť | upraviť zdroj]

Prírodné vedy, technika a remeslá[upraviť | upraviť zdroj]

Chémia[upraviť | upraviť zdroj]

Fyzika, doprava a technika[upraviť | upraviť zdroj]

Informatika, počítače a knihovníctvo[upraviť | upraviť zdroj]

Matematika a štatistika[upraviť | upraviť zdroj]

Astronómia a letectvo[upraviť | upraviť zdroj]

Biológia, ekológia, poľnohospodárstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Medicína (aj veterinárna) a farmácia[upraviť | upraviť zdroj]

Architektúra a stavebníctvo[upraviť | upraviť zdroj]

Geológia, geodézia, kartografia, geografia, meteorológia[upraviť | upraviť zdroj]

Remeslá[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločenské vedy a umenie[upraviť | upraviť zdroj]

Film, divadlo, výtvarné umenie, hudba[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Dejiny, archeológia[upraviť | upraviť zdroj]

Náboženstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Psychológia, pedagogika, osveta[upraviť | upraviť zdroj]

Jazykoveda[upraviť | upraviť zdroj]

Ekonómia[upraviť | upraviť zdroj]

Právo[upraviť | upraviť zdroj]

Ostatné spoločenské vedy[upraviť | upraviť zdroj]

Šport, turizmus, vojenstvo a požiarnictvo[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. REMKO, BOHÁČ, Milan, Andrej. Základná terminológia vo farmaceutickej a medicínskej chémii. Farmaceutický Obzor (Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita), roč. LXXXV, čís. 5-6, s. 99 - 112. ISSN 0014-8172.