Entomologický náučný slovník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Entomologický náučný slovník

Autor Ján Jasič
Spoluautor/i a kolektív
Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania Československo
Nakladateľstvo originálneho vydania Príroda
Dátum 1. vydania originálu 1984
Ilustrátor originálneho vydania Ing. Gašpar Vanek, CSc
Literárny druh Monografia
Slovenské vydania knihy

Entomologický náučný slovník je významná a rozsiahla entomologická práca, ktorá obsahuje v skratke základné informácie o entomológii.

Táto kniha bola vydaná v roku 1984 v Bratislave v nakladateľstve Príroda. Rozsah knihy je 680 strán, v texte je cca 388 obrázkov a 13 celostránkových obrazových tabúľ.

Autorom slovníka je známy slovenský entomológ Ján Jasič. Okrem neho sa na práci podieľalo viac ako 30 ďalších odborníkov zo Slovenskej akadémie vied, Československej akadémie vied, rôznych vysokých škôl, muzeí a ďalších pracovísk. Zostavenie tohto diela iniciovala Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV a zohľadnili sa tu všetky disciplíny, ktoré prispievali k dokonalejšiemu poznaniu hmyzu.

Slovník obsahuje viac ako 7000 abecedne zoradených termínov, ktoré sa týkajú všetkých oblastí entomológie - jednak obecnej, ale i systematickej. Sú tu uvedené heslá z anatómie, morfológie, embryológie, fyziológie, ekológie, zoogeografie, taxonómie, systematiky, nomenklatúry a patológie hmyzu. Pri výbere druhov bol kladený dôraz hlavne na druhy z našej - stredoeurópskej fauny, ale vo viacerých prípadoch sú pre úplnosť zaradené i niektoré druhy, ktoré sa vyskytujú mimo územia Európy.

Výklad niektorých obecných pojmov z ekológie, fyziológie, zoogeografie a taxonómie presahuje rámec informácií o hmyze. Veľa hesiel je doplnených názornými ilustráciami habitu jednotlivých skupín, prípadne i druhov hmyzu. Obrázky do práce nakreslil ing. G. Vanek, CSc.

Všeobecné entomologické názvoslovie týkajúce sa embryológie, anatómie, morfológie atď. vychádzalo z kolektívnej práce: "Slovenské entomologické názvoslovie", ktorá vyšla v štyroch pokračovania v časopise Kultúra slova. Mená taxónov v slovníku sa používajú v zhode s ustálenými a zabehnutými menami hmyzu podľa publikácie Oskára Ferianca: "Slovenské mená hmyzu".

Každý termín uvedený v práci má svoj ekvivalent v českom, nemeckom, latinskom, ruskom a anglickom jazyku. Asi polovicu hesiel tvoria články s definíciou, alebo aj s ďalším podrobnejším výkladom problematiky. Druhú polovicu tvoria odkazové heslá. Na konci práce je pripojený veľmi podrobný register českých, ruských, nemeckých a anglických ekvivalentov, ktorý zahrňuje viac ako 10 000 pojmov.

Bibliografický odkaz[upraviť | upraviť zdroj]

  • JASIČ, Ján, et al. Entomologický náučný slovník. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1984. 674 s. (Slovníky a encyklopédie.)