Entomológ

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Entomológ je profesionálny alebo amatérsky prírodovedeczoológ, ktorý sa zaoberá štúdiom hmyzuentomológiou.

Pod tento pojem zahrňujeme osoby, ktoré sa na jednej strane zaoberajú výskumom, systematikou a zberom hmyzu, ale na druhej strane sem patria aj zamestnanci podnikov, firiem a inštitúcií, zaoberajúcich sa reguláciou hmyzu a prostriedkami na boj s nim. V širšom slova zmysle sú istou špeciálnou skupinou entomológov aj včelári. Podobne špeciálne postavenie v entomológii majú zamestnanci múzeí, ktorí tu pracujú ako kustódi.

Entomológ sa zaoberá skúmaním morfológie, vývojových cyklov, bionómie, škodlivosti a iných vlastností hmyzu. Tiež sa zaoberá faunistikou a systematikou hmyzu. V rámci faunistických štúdií spracováva hmyz chránených území a iných významných oblastí a regiónov. Analyzuje populácie a spoločenstvá hmyzu a ich vzťahy k podmienkam prostredia, súvisiace s otázkami kvality životného prostredia, ochrany rastlín, človeka a zvierat. Skúma škodcov kultúrnych (poľnohospodársky významných) rastlín a lesných porastov, hmyzích škodcov v obývaných priestoroch, skladoch potravín, textílií, biologických zbierkach, v múzeách a pod.

V kriminalistike a karanténnej službe vykonáva všetky druhy prác súvisiacich s posudzovaním hodnoty a významu živočíchov a materiálu živočíšneho pôvodu. Uplatnenie entomológov v praxi je na špeciálnych pracoviskách entomologického zamerania, ale tiež na pracoviskách zameraných na ochranu rastlín. Pracujú aj v orgánoch štátnej správy a na pracoviskách ochrany prírody a v organizáciách zaoberajúcich sa dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou, v kriminalistike, v zoologických záhradách a v múzeách.