Slovenské mená hmyzu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Slovenské mená hmyzu je významná knižná publikácia, v ktorej je stanovených množstvo slovenských názvov (mien) hmyzu.

Editorom celej práce je známy a významný slovenský prírodovedec, ornitológ, profesor, RNDr. Oskár Ferianc, DrSc. Prácu odborne redakčne spracoval Ing. Ján Jasič, CSc. Recenzentami práce boli Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. a doc. ing. Alexander Huba, CSc. Kniha bola publikovaná v roku 1975 a má 308 strán. Vydala ju VEDA – vydavateľstvo SAV, Bratislava. Práca je významným dielom slovenskej odbornej zoologickej terminológie.
Na práci sa podieľalo ešte ďalších 22 autorov – odborníkov na entomológiu – členov Slovenskej entomologickej spoločnosti, ako i niektorí členovia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

V práci je z viac ako 30 000 druhov hmyzu, ktoré boli v tom čase z územia Slovenska zistené, uvedených niekoľko tisíc slovenských mien entomologicky významných druhov.