Bezpilotné lietadlo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bezpilotná helikoptéra DJI Phantom 2 Vision používané pre komerčnú a rekreačnú leteckú fotografiu

Bezpilotné lietadlo (iné názvy pozri nižšie) je lietadlo (v širšom zmysle), ktoré je určené na prevádzku (resp. je spôsobilé lietať) bez prítomnosti pilota na palube [1][2][3]. Zahŕňa autonómne lietadlo (t.j. predprogramované bezpilotné lietadlo neriadené pilotom), diaľkovo riadené lietadlo (t.j. bezpilotné lietadlo riadené z riadiacej stanice, ktorá nie je na palube lietadla) a model lietadla (t.j. bezpilotné lietadlo používané len na športové, súťažné alebo rekreačné účely) [1]. Bezpilotné lietadlo býva vybavené najmä systémami na zber informácií (napr. kamera) a/alebo zbraňovými systémami a môže sa používať na vojenské alebo civilné účely. [4]

Niektoré definície bezpilotného lietadla z definície vylučujú modely lietadla s hmotnosťou do 20 kg [3], iné vylučujú všetky modely lietadla [5][6] , iné vylučujú lietadlá bez pohonu (t.j. klasické balóny a nemotorové klzáky) a prípadne aj upútané lietadlá [7][8], iné definíciu obmedzujú len na letúne a helikoptéry [9], ďalšie zas len na diaľkovo ovládané bezpilotné lietadlá [10] a ďalšie len na vojenské lietadlá [11]. Niekedy sa výslovne zdôrazňuje, že definícia bezpilotného lietadla nezahŕňa strely s plochou dráhou letu [8][7], inde sa naopak uvádza, že definične je prechod k strelám s plochou dráhou letu plynulý [12].

Bezpilotné lietadlo (UAV) je hlavnou súčasťou bezpilotného leteckého systému (UAS) – pozri nižšie. Občas sa ale bezpilotné lietadlo (UAV) nesprávne stotožňuje s bezpilotným leteckým systémom (UAS) [13].

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

UAV[upraviť | upraviť zdroj]

Anglické názvy bezpilotného lietadla sú: unmanned aerial vehicle (UAV)[14], unmanned air vehicle (UAV)[15], uninhabited aerial vehicle (UAV)[14], unmanned aircraft (UA)[2], pilotless aircraft[16], drone[17].

Slovenské názvy bezpilotného lietadla sú: bezpilotné lietadlo[1][9][18], lietadlo spôsobilé lietať bez pilota[19][1], bezpilotný vzdušný prostriedok[20][21], bezpilotné lietajúce zariadenie[22][23][15], bezpilotné letecké zariadenie[24], bezpilotný (lietajúci) prostriedok[25][26][27], bezpilotný letecký prostriedok[28], dron (drón, dróna)[29], UAV[1][23]. Podľa názoru z Jazykovej poradne SME by sa výraz bezpilotný mohol nahradiť aj výrazmi bezpilotový alebo bezposádkový[30].

Názvy diaľkovo ovládaného bezpilotného lietadla sú aj:

 • angl. remotely piloted aircraft (RPA)[2] – po slovensky: diaľkovo riadené lietadlo[1], diaľkovo ovládané lietadlo[31], diaľkovo pilotované lietadlo[32],
 • angl. remotely operated aircraft (ROA)[33]
 • angl. remotely piloted vehicle (RPV)[33] - po slovensky: diaľkovo ovládaný letecký prostriedok[34], diaľkovo riadené lietajúce zariadenie[35] (Poznámka: „Remotely piloted vehicle“ je v širšom zmysle (nepresne) synonymum bezpilotného lietadla (teda zahŕňa aj autonómne riadené lietadlá)[16] a v ešte širšom zmysle je to synonymum výrazu dron v jeho najširšom ponímaní [teda vo význame: bezpilotné lietadlo+ podobná loď + podobný pozemný prostriedok[36]] – pozri aj dron)
 • angl. remotely piloted aerial vehicle (RPAV)[14]
 • angl. unmanned aerial vehicle (UAV) v užšom zmysle[10] - slovenské ekvivalenty pozri vyššie

UAS[upraviť | upraviť zdroj]

Bezpilotný letecký systém je definovaný ako bezpilotné lietadlo plus jeho riadiaca stanica na zemi plus akýkoľvek ďalší prvok nevyhnutný na umožnenie jeho letu (ako napríklad komunikačné spojenie a zariadenie na vypustenie a návrat)[37][10][2]. Občas sa ale bezpilotný letecký systém nepresne stotožňuje s bezpilotným lietadlom[38].

Anglické názvy bezpilotného leteckého systému sú: unmanned aerial system (UAS)[14], unmanned aircraft system (UAS)[2] , unmanned aircraft vehicle system (UAVS)[39].

Slovenské názvy bezpilotného leteckého systému sú: bezpilotný letecký systém[40] , letecký bezpilotný systém[41], bezpilotný lietajúci systém[23], bezpilotný systém[37][31][42], systém leteckého dopravného prostriedku bez posádky[32], UAS.

Diaľkovo ovládaný bezpilotný letecký systém sa po anglicky volá aj remotely-piloted aircraft system (RPAS)[2]. Slovenské ekvivalenty tohto názvu sú: diaľkovo ovládaný letecký systém[31], diaľkovo riadený letecký systém[43], systém diaľkovo pilotovaných lietadiel[32], diaľkovo pilotovaný letecký systém[44].

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé bezpilotné lietadlá slúžili na vojenské účely. Jedným z prvých použití bolo použitie teplovzdušných balónov bez ľudskej posádky vybavených náložami vo vojne Rakúsko-Uhorska proti Benátskej republike v roku 1849. Koncom 90. rokov 20. storočia sa objavuje prvé použitie bezpilotných lietadiel v civilnom sektore pre poľnohospodárske, lesnícke a prieskumné účely.[45]

V súčasnosti sa bezpilotné lietadlá (okrem modelov lietadiel) stále najviac používajú v armáde na prieskumné, monitorovacie a útočné účely. V civilnej oblasti sa používajú napr. na monitorovanie požiarov, policajné sledovanie, sledovanie hranice štátu, pátranie po osobách alebo na prieskum terénu, pri fotografovaní, laserovom 3D-skenovaní zo vzduchu.[42]

Jedna zo základných klasifikácií je podľa Eisenbeissa 2009, je založená primárne na hmotnosti lietadla [46]:

 • mikro-UAV : hmotnosť: < 5 kg, dosah: < 10 km , výška letu: < 150 – 300 m, výdrž: < 1 hodina
 • mini-UAV: hmotnosť: < 25-150 kg, dosah: < 10 km, výška letu: < 300 m , výdrž: < 1 hodiny
 • UAV so stredným doletom: hmotnosť: 50 – 250 kg, dosah: 30 – 70 km, výška letu: 3000 m, výdrž: 3-6 hodín
 • vysoko letiace UAV s dlhou výdržou: hmotnosť: >250 kg, dosah: >70 km , výška letu: > 3000 m, výdrž: > 6 hodín

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f DOPRAVNÝ ÚRAD [online]. letectvo.nsat.sk, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 2. a b c d e f Unmanned Aircraft Systems (UAS) [online]. ICAO, 2011, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 3. a b HÁNEK, Pavel. Terminologický slovník zeměměričství a katastru nemovitostí – bezpilotní letadlo [online]. vugtk.cz, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 4. ZAVRŠNIK, Aleš. Drones and Unmanned Aerial Systems (Legal and Social Implications for Security and Surveillance). [s.l.] : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-23760-2. S. 133.
 5. Unmanned Aircraft Systems (UAS) [online]. ICAO, 2011, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online. s. 3 dole
 6. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Kurzinformation über die Nutzung von unbemannten Luftfahrtsystemen. c. 2014. dostupné online [1] s. 3
 7. a b Integration of Civil Unmanned Aircraft Systems (UAS) in the National Airspace System (NAS) Roadmap [online]. FAA, 2013, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online. s. 8
 8. a b unmanned aerial vehicle in: LEONARD, Barry. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (As Amended Through April 2010). [s.l.] : DIANE Publishing, 2011. ISBN 978-1-4379-3820-3. S. 494.
 9. a b bezpilotní letadlo. In: Technický slovník naučný 1 A – Č. Praha : Encyklopedický dům, 200x. ISBN 80-7335-080-7. s. 228.
 10. a b c What is the difference between a Drone, a UAV and a UAS? [online]. uavinsider.com, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 11. unmanned aerial vehicle (UAV) | military aircraft [online]. britannica.com, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 12. Drohne. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 13. Sládek, J., Rusnák, M.: Nízkonákladové mikro-UAV technológie v geografii (nová metóda zberu priestorových dát). In: Geografický časopis/Geographical Journal 65, 2013, s. 269-285, dostupné online: [2] s. 273
 14. a b c d YENNE, Bill. Drone Strike! (UCAVs and Aerial Warfare in the 21st Century). [s.l.] : Specialty Press, 2017. 208 s. ISBN 978-1-58007-238-0. S. 8.
 15. a b ŘÁDA, Ivan. Anglicko-český letecký slovník. 1. vyd. Voznice : Leda, 2001. ISBN 80-85927-92-6. s. 391
 16. a b remotely piloted vehicle in: KUMAR, Bharat; Dale DeRemer; MARSHALL, Douglas. An Illustrated Dictionary of Aviation. [s.l.] : McGraw Hill Professional, 2005. 752 s. ISBN 978-0-07-178260-9. S. 539.
 17. Zdroje pozri v článku dron
 18. AGLO solutions (www.aglo.sk). Na leteckých dňoch SIAF okrem lietadiel aj pozemná vojenská technika [online]. Taktické krídlo Otta Smika VzS OS SR, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 19. § 7 leteckého zákona (zák. č. 148/1998 Z. z.)
 20. SOŠ 3680 AAP-6 (vydanie 5) Slovník termínov a definícií NATO
 21. výnos Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2013 z 20. júna 2013, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
 22. Sládek, J., Rusnák, M.: Nízkonákladové mikro-UAV technológie v geografii (nová metóda zberu priestorových dát). In: Geografický časopis/Geographical Journal 65, 2013, s. 269-285, dostupné online: [3] s. 270
 23. a b c SLÁDEK, Ján. Drony a ich využitie v geovednom výskume – text k prednáške [online]. fyzickageografia.sk, 2015, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 24. Ján. Využitie bezpilotných leteckých zariadení pri výskume transformácie krajiny [online]. gisak.vsb.cz, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 25. Asociácia bezpilotných lietajúcich prostriedkov [online]. uavas.sk, [cit. 2017-06-02]. Dostupné online.
 26. SLÁDEK, Ján. Drony a ich využitie v geovednom výskume – text k prednáške [online]. fyzickageografia.sk, 2015, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online. s. 3
 27. bezpilotní prostředek. In: Technický slovník naučný 1 A – Č. Praha : Encyklopedický dům, 200x. ISBN 80-7335-080-7. s. 228. (Poznámka: Tento zdroj rozlišuje medzi bezpilotným prostriedkom a bezpilotným lietadlom, pričom bezpilotné lietadlo zahŕňa len letúne a helikoptéry)
 28. Ročný národný program prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2003 (RNP PRENAME 2003) – Príloha 2, 2002, dostupné online http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-106011
 29. Pozri zdroje v článku dron
 30. Ako sa preloží slovo "unmanned aerial vehicle" do slovenčiny: bezpilotný letecký prostriedok, alebo nepilotovaný letecký prostriedok?. sme.sk (Bratislava: Petit Press). Dostupné online [cit. 2017-06-01]. ISSN 1335-4418.
 31. a b c Mosatt 2013 Modern Safety Technologies in Transportation – Internationsl Scientific Conference 24-26 september 2013, Kosice, Slovakia – Témy konferencie, dostupné online [4], prístup 2017-06-02
 32. a b c Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Nová éra letectva – Otvorenie trhu leteckej dopravy pre bezpečné a udržateľné používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel na civilné účely“ .COM(2014) 207 final (2015/C 012/14), dostupné online [5] , 2017-06-02
 33. a b ATI's Glossary Of Unmanned Aircraft Vehicles Definitions & Terms [online]. aticourses.com, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 34. SPOLOČNÝ ZOZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU EURÓPSKEJ ÚNIE (ktorý Rada prijala 14. marca 2016) (materiál, na ktorý sa vzťahuje spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu) (ktorý aktualizuje a nahrádza Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, ktorý Rada prijala 9. februára 2015) (SZBP), dostupné online [6], prístup 2017-06-02
 35. ŘÁDA, Ivan. Anglicko-český letecký slovník. 1. vyd. Voznice : Leda, 2001. ISBN 80-85927-92-6. s. 310
 36. drone in: Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed., 2012, dostupné online: [7], prístup: 2017-06-01
 37. a b HÁNEK, Pavel. Terminologický slovník zeměměričství a katastru nemovitostí – bezpilotní systém [online]. vugtk.cz, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 38. COMPANY, Houghton Mifflin Harcourt Publishing. The American Heritage Dictionary entry: drone [online]. ahdictionary.com, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online.
 39. GUPTA, Suraj et al.. Review of Unmanned Aircraft System (UAS) [online]. uxvuniversity.com, 2013, [cit. 2017-06-03]. Dostupné online.
 40. GALLAY, Michal. Ústav geografie PF UPJŠ -Udalosť: Unikátny bezpilotný systém obohatí portfólio Ústavu geografie [online]. geografia.science.upjs.sk, [cit. 2017-06-03]. Dostupné online.
 41. Vedecko-výskumná činnosť na Leteckej fakutle TUKE [online]. web.tuke.sk, [cit. 2017-06-03]. Dostupné online.
 42. a b NOVÁK, Andrej. Využitie bezpilotných lietadiel na letecké práce [online]. brokerske-centrum.sk, [cit. 2017-06-03]. Dostupné online.
 43. COM(2017) 78 final - SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE - o pokrok[r]u dosiahnutom v rámci Európskej kapacity pre reakcie na núdzové situácie a o pretrvávajúcich nedostatkoch, dostupné online [8], prístup 2017-06-03
 44. Tematické celky z predmetu „hospodárska úprava lesov“ na štátne skúšky pre akademický rok 2016/2017, študijný program „geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve“, II. stupeň, dostupné online [9], prístup 2017-05-30
 45. SLÁDEK, Ján. Drony a ich využitie v geovednom výskume – text k prednáške [online]. fyzickageografia.sk, 2015, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online. s. 3, 4
 46. SLÁDEK, Ján. Drony a ich využitie v geovednom výskume – text k prednáške [online]. fyzickageografia.sk, 2015, [cit. 2017-06-01]. Dostupné online. s- 4

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]