Bočný krídlový sval

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bočný krídlový sval

Bočný krídlový sval (lat. Musculus pterygoideus lateralis) je jeden zo žuvacích svalov.

Je to dvojhlavý sval. Jedna hlava sa začína vo fossa infratemporalis, druhá na lamina lateralis processus pterygoidei. Sval sa upína na krčku sánky. Posúva sánku dopredu a pri jednostrannej kontrakcii smerom do boku. V opačnom smere - teda v smere odťahovania sánky od lebky pôsobí niekoľko menších svalov: musculus digastricus, musculus geniohyoideus a musculus mylohyoideus, ktoré však zaraďujeme k svalom krku. Tieto svaly ovládajú pohyby jazylky a keď je fixovaná, otvárajú sánku.