Svaly krku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svaly krku (musculi colli) zabezpečujú niekoľko samostatných funkcií. Poskytujú podporu a pohyb hlave a krčnej chrbtici, umožňujú prehĺtanie a reč.

Povrchovú vrstvu tvorí platysma. Je to tenká svalová vrstvička, ktorá začína na hrudníku v úrovni druhého rebra a vystupuje po povrchu krku až na sánku a do kože úst a líc. Jej účinok možno vidieť pri extrémnej námahe, napr. u bežcov, keď sťahuje celú dolnú peru, kožu krku a vytvára vertikálne vrásky. Platysma pomáha však aj pri otváraní sánky, najmä pri zívaní.

Ďalšie svaly krku:

 • musculus sternocleidomastoideus (kývač hlavy)
 • musculi suprahyoidei (nadjazylkové svaly)
 • musculi infrahyoidei (podjazylkové svaly)
 • musculi scaleni (šikmé svaly)
  • anterior (predné)
  • medius (stredné)
  • posterior (zadné)
 • musculi prevertebrales (predstavcové svaly)
  • musculus longus colli (dlhý sval krku)
  • musculus longus capitis (dlhý sval hlavy)
 • musculi intervertebrales (medzistavcové svaly)