Brána jazykov (vzdelávací projekt)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Brána jazykov je projekt celoživotného vzdelavania učiteľov, organizovaný v Česku od 17. októbra 2005 Národným inštitútom pre ďalšie vzdelávanie (NIDV). Tento projekt je zameraný na rozvoj jazykových a metodických schopností českých učiteľov. Názov projektu bol inšpirovaný dielom Jana Ámosa Komenského Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená).

NIDV v projekte organizuje metodické a jazykové kurzy pre tri cieľové skupiny učiteľov základných, stredných a vyšších odborných škôl.

  • Kvalifikovaní učitelia bez príslušnej spôsobilosti k výuke cudzieho jazyka, ktorí však tento cudzí jazyk učia alebo budú učiť. Táto skupina zahŕňa učiteľov anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka, predovšetkým zo základných škôl, ktorý tento jazyk ovládajú len čiastočne a pôvodne boli kvalifikovaní k výuke iných predmetov. Kurz sa skladá celkom z 200 vyučovacích hodín. Cieľom je predovšetkým zdokonalenie učiteľov v jazyku a nácvik metodických schopností potrebných k jeho výuke.
  • Kvalifikovaní učitelia s príslušnou spôsobilosťou k výuke cudzích jazykov. Táto skupina zahŕňa učiteľov hore uvedených jazykov, ktorý si chcú zdokonaliť svoje metodické vedomosti a schopnosti. Kurz sa skladá z 30 vyučovacích hodín.
  • Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci v školstve. Účastníci kurzov v tejto skupine sa iba učia cudzí jazyk, v kurzoch sa neprezentuje metodika jazykového vyučovania. Kurz sa skladá zo 150 vyučovacích hodín.

Do projektu sa prihlásilo celkovo 7 173 českých učiteľov, z toho 6 340 do kurzov anglického jazyka, 700 do kurzov nemeckého jazyka a 133 do kurzov francúzskeho jazyka. 75 percent finančných nákladov na kurzy usporadúvané v rámci projektu je platených z Európskych štrukturálnych fondov a zvyšok hradí Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. Kurzy pre kvalifikovaných učiteľov boli ukončené v júni 2006, celý projekt sa skončil v júni 2007.