Brainwashing

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Satirické zobrazenie vymývania mozgu

Brainwashing (doslova „vymývanie mozgu"; iné názvy: vymývanie mozgu, vymývanie mozgov) je v psychológii metóda násilnej indoktrinácie sledujúca rozrušenie prijatých systémov hodnôt a názorovej orientácie jedinca za účelom dosiahnutia zmeny týchto hodnôt, až protichodného osobného presvedčenia.

Brainwashing je násilné ovplyvňovanie postojov, vôle a spôsobov myslenia psychickým nátlakom, systematickou demagógiou a narúšaním kritického myslenia podľa toho, ako to vyhovuje manipulátorovi. Podmienkou úspešného brainwashingu je, aby bol objekt udržiavaný v permanentnom strese, pretože vtedy je potenciálne najlepšie prístupný manipulácii. K vyvolávaniu stresu sa využíva nepriame psychické a zriedkavejšie aj priame fyzické násilie. Najčastejšie dôvody brainwashingu sú finančné, náboženské a politické. Je základnou formou pôsobenia na osobnosť človeka v náboženských sektách. V jemnejšej forme sa brainwashing využíva v reklame a obyčajne ho obsahuje aj politická či iná propaganda.

Hranica medzi brainwashingom a ostatnými snahami o ovplyvňovanie ľudskej osobnosti nie je jednoznačná. Existuje však niekoľko rozlišujúcich kritérií:

  • Zdravé ovplyvňovanie je nastavené tak, aby naučilo jedinca presadiť sa v širokej spoločnosti = teda aj mimo ovplyvňujúcej organizácie. Brainwashing naopak zužuje myseľ jedinca natoľko, že je schopný kariéry už len v rámci ovplyvňujúcej organizácie.
  • Medzi tolerovaním a netolerovaním niečoho je u zdravého človeka široká škála medzistupňov. Brainwashing sa naopak opiera o čiernobiele posudzovanie. V postoji sa obmedzuje buď len na jednoznačné odmeny a tresty alebo len na radikálnu obhajobu voči radikálnej netolerancii. Napríklad manipulujúca organizácia bude niekoho buď len zbožňovať alebo len démonizovať. A to napríklad len preto, že človek bude súhlasiť alebo nesúhlasiť s istou jej hlásanou myšlienkou. Pritom bude manipulátor ignorovať tie uhly pohľadu, ktoré sa danej veci týkajú rovnako podstatne ako manipulátorom propagovaná myšlienka.
  • Zdravé ovplyvňovanie dáva „žiakovi“ možnosť prijať ľubovoľnú časť z učiva ideológie aj v prípade, ak by ju odmietal ako celok. Manipulátorská organizácia naopak vytvára závislosť človeka na jej organizačnom a ideologickom obsahu ako na nemeniteľnom celku. Nastavuje svoju náuku tak, aby jej vybrané a oddelené časti sami osebe nedávali prijímateľovi zmysel. Organizácia nalieha na "žiaka" aby sa rozhodol medzi dvomi radikálnymi možnosťami - prijať organizácia bezozvyšku s celým jej inštitucionálnym folklórom, alebo neprijať ju vôbec. Neprijatie bude nezriedka znamenať "vyhadzov" z organizácie. Najextrémnejšie organizácie sa často budú snažiť následne prerezať všetky - aj osobné - vzťahy a kontakty medzi „odpadlíkom“ a zostávajúcimi členmi.

Metódy brainwashingu sú pomerne pestré. Pri ovplyvňovaní ľudí sú často používané metódy ako spánková deprivácia, zvukové a filmové úseky púšťané stále dokola (napríklad povinné počúvanie rozhlasu alebo omieľanie stále tých istých hitov), drogy, týranie hladom alebo prestimulácia prílišným množstvom jedla (napríklad predvolebný guláš), vystavenie smädu a emóciam, ktoré vyvolávajú bezmocnosť či potláčajú reálne vnímanie skutočnosti. Škála prejavov brainwashingu môže byť existovať od úplne nenápadného správania sa či perfektného napodobňovania normálneho správania sa, až po veľmi bizarné a čudné prejavy.

Techniky brainwashingu sú v niektorých krajinách, či inštitúciách používané aj s oficiálnym súhlasom autorít. Používajú sa napríklad pri policajnom a súdnom vyšetrovaní, psychiatrickej liečbe, výchovnom pôsobení hlavne na deti alebo na odsúdených. Náchylné k používaniu brainwashingu bývajú okrem vyššie uvedeného aj médiá, vzdelávacie organizácie a armáda. Brainwashing sa niekedy neobmedzuje len na jednotlivé spolky, či aktivity jedincov, ale prerastá do celej spoločnosti a stáva sa všeobecnou súčasťou jej kultúry a myslenia.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Strmeň, Ladislav; Raiskup, Ján CH.:Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii, ISBN 80-88778-69-7