Brundtlandská správa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Brundtlandská správa alebo Naša spoločná budúcnosť je dokument vydaný Brundtlandskou komisiou, formálne nazývanou Svetová komisia pre prostredie a rozvoj (World Commission on Environment and Development). Brundtlandská komisia vznikla v roku 1983 ako orgán Spojených národov s cieľom sústrediť sa na problém ničenia životného prostredia a prírodných zdrojov a následkov na ekonomický a sociálny rozvoj.

Správa bola vydaná v roku 1987 v Oxford University Press pod názvom Naša spoločná budúcnosť (Our Common Future). Zaoberá sa problémom ekonomického rozvoja, ktorý môže byť udržateľný bez zničenia neobnoviteľných prírodných zdrojov a životného prostredia. Správa vypracovaná politikmi a expertmi na ekológiu zadefinovala pojem udržateľného rozvoja (sustainable development): Udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý vyhovie potrebám súčasnosti bez zníženia možností budúcich generácií uspokojiť vlastné potreby.

Správa má 3 časti:

  • I. Spoločné ustanovenia
  • II. Spoločné výzvy
  • III. Spoločné snahy

Zdôrazňuje 3 hlavné komponenty udržateľného rozvoja: ochranu životného prostredia, ekonomický rast a sociálnu rovnosť. Prostredie by malo byť zachované a neobnoviteľné prírodné zdroje užívané s rozvahou, využitie obnoviteľných zdrojov energie by malo narastať. Rozvojové krajiny by mali byť podporované, aby mohli byť upokojené základné potreby ich obyvateľov: potreba obživy, energie, zdravotného ošetrenia a zamestnania. Ekonomický rast by mal byť oživený a rozvojové krajiny by sa mali rozvíjať v rovnováhe k rozvinutým krajinám.

Urbánne výzvy (Urban chalange, s. 243)[upraviť | upraviť zdroj]

Správa sa zaoberá rôznymi oblasťami udržateľného rozvoja jednotlivo, medzi inými aj problémom urbanizmu. Hlavný problém dnešných miest je koncentrácia obyvateľstva do miest, ktorým následne hrozí kolaps. Z tohoto dôvodu je dôležité vytvárať sekundárne mestá a siete miest. Podpora decentralizácie je vhodná v čase, keď sa znižujú výhody centralizácie. V sekundárnych mestách je potreba podporovať ekonomickú silu, tvorbu pracovných miest, decentralizovať štátnu administratívu. Ďalším bodom urbánnej výzvy je tvorba tzv. low cost housing - bývania pre sociálne slabšich, aby sa predišlo vzniku slumov a okrajových štvrtí s vysokou kriminalitou. Je dôležité zapájať obyvateľov, predovšetkým sociálne slabších, do tvorby ich životného prostredia, aby sa vytvárala spoluzodpovednosť.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Report of Brundtland Comission, Our common Future, Oxford University Press, 1987, plný text: