Bublinkové triedenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bublinkové triedenie upravené color
Bublinkové triedenie upravené color

Bublinkové triedenie (angl. bubble sort) je implementačne jednoduchý výmenný triediaci algoritmus. Pracuje na mieste a nepatrí medzi prirodzené triediace algoritmy. Pre praktické využitie je neefektívny.

Pracuje opakovaným prechodom cez zoznam, ktorý má byť utriedený porovnávajúc vždy dva prvky. Ak prvky nie sú v správnom poradí, zamení ich. Porovnávanie prvkov v zozname trvá, pokiaľ sú potrebné výmeny, teda pokiaľ nie je zoznam usporiadaný. Algoritmus dostal názov vďaka tomu, že menšie prvky sa „prebublinkujú“ na začiatok zoznamu.

Algoritmus[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámka: toto je len jedna z variácií algoritmu.

Pre i od 1 po (počet prvkov)
 Pre j od 1 po (počet prvkov - i)
  Ak zoznam[j] > zoznam[j+1]
   Vymeň zoznam[j] ↔ zoznam[j+1]
for I := High(A) downto Low(A) do
  for J := Low(A) to High(A) - 1 do
   if A[J] > A[J + 1] then
    begin
     T := A[J];
     A[J] := A[J + 1];
     A[J + 1] := T;
    end;

Java[upraviť | upraviť zdroj]

public static void bubbleSort(int[] array){
  for (int i = 0; i < array.length - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < array.length - i - 1; j++) {
      if(array[j] < array[j+1]){
        int tmp = array[j];
        array[j] = array[j+1];
        array[j+1] = tmp;
      }
    }
  }
}

C++[upraviť | upraviť zdroj]

void bubbleSort(int * array, int size){
  for(int i = 0; i < size - 1; i++){
    for(int j = 0; j < size - i - 1; j++){
      if(array[j+1] < array[j]){
        int tmp = array[j + 1];
        array[j + 1] = array[j];
        array[j] = tmp;
      }  
    }  
  }  
}  

C#[upraviť | upraviť zdroj]

static void BubbleSort(int[] arr)
{
  for (int i = 0; i < arr.Length - 1; i++)
  {
    for (int j = 0; j < arr.Length - i - 1; j++)
    {
      if (arr[j + 1] < arr[j])
      {
        int tmp = arr[j + 1];
        arr[j + 1] = arr[j];
        arr[j] = tmp;
      }
    }
  }
}

JavaScript[upraviť | upraviť zdroj]

function bubbleSort(array){
  for (var i = 0; i < array.length - 1; i++) {
    for (var j = 0; j < array.length - i - 1; j++) {
      if(array[j] < array[j+1]){
        var tmp = array[j];
        array[j] = array[j+1];
        array[j+1] = tmp;
      }
    }
  }
}  

Pascal[upraviť | upraviť zdroj]

procedure BubbleSort(var X : ArrayType; N : integer);
var
 I,
 J : integer;
begin
 for I := 2 to N do
  begin
   for J := N downto I do
    if (X[J] > X[J - 1]) then
     Swap(X[J - 1], X[J]);
  end
end;
procedure Swap(var X, Y : integer);
var
 Temp : integer;
begin
 Temp := X;
 X := Y;
 Y := Temp
end;

PHP[upraviť | upraviť zdroj]

function bubble_sort($arr)
{
  $count = count($arr);
  for($i = 0; $i < $count - 1; $i++) {
    for($j = 0; $j < $count - $i - 1; $j++) {
      if($arr[$j + 1] < $arr[$j]) {
        $tmp = $arr[$j + 1];
        $arr[$j + 1] = $arr[$j];
        $arr[$j] = $tmp;
      }
    }
  }
}

Zložitosť[upraviť | upraviť zdroj]

Asymptotická priemerná aj najhoršia zložitosť bublinkového triedenia je .

Tento algoritmus triedenia je jedným z najhorších, oproti iným algoritmom s rovnakou rádovou zložitosťou vyžaduje veľa zápisov do pamäte a neefektívnu prácu s cache procesora. Takmer neexistuje prípad, kedy by mal nejakú výhodu oproti iným postupom.