Buckwalterova transliterácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Buckwalterova transliterácia (angl. Buckwalter Transliteration) je transliterácia z arabského písma do latinky. Jej autorom je lexikograf Tim Buckwalter.

Táto transliterácia si vyžaduje len základné ASCII znaky, t. j. prvých 128 znakov znakovej sady Unicode. Platí, že jeden arabský znak sa transliteruje práve jedným latinským znakom (podľa tabuľky nižšie). Transliterovaný text je možné presne spätne rekonštruovať, tzn. po spätnom prepise latinského textu do arabského písma vznikne úplne rovnaký arabský text ako ten pôvodný.

Transliteračná tabuľka[upraviť | upraviť zdroj]

Jadrom transliteračnej tabuľky sú prostredné dva stĺpce (A, B), v ktorých sa nachádzajú jednotlivé arabské znaky a príslušný prepis v Buckwalterovej transliterácii.

Posledné tri riadky obsahujú alternatívnu transliteráciu troch arabských znakov. Ide o písmená ʾalif s hamzou nad, wāw s hamzou nad a ʾalif s hamzou pod. Pôvodné znaky >, &, < možno teda nahradiť písmenami O, W, I. Túto alternatívu navrhol Tim Buckwalter, autor celej transliterácie.[1]

Arabský znak Latinský znak
Názov, popis znaku Unicode[2] A B Unicode[3] Názov, popis znaku
hamzah U+0621 ء ' U+0027 apostrof
ʾalif + maddah nad U+0622 آ | U+007C zvislá čiara
ʾalif + hamzah nad U+0623 أ > U+003E väčší než
wāw + hamzah nad U+0624 ؤ & U+0026 ampersand
ʾalif + hamzah pod U+0625 إ < U+003C menší než
yāʾ + hamzah nad U+0626 ئ } U+007D pravá zložená zátvorka
1. písmeno ʾalif U+0627 ا A U+0041 veľké písmeno A
2. písmeno bāʾ U+0628 ب b U+0062 malé písmeno b
tāʾ marbūṭah U+0629 ة p U+0070 malé písmeno p
3. písmeno tāʾ U+062A ت t U+0074 malé písmeno t
4. písmeno ṯāʾ U+062B ث v U+0076 malé písmeno v
5. písmeno ǧīm U+062C ج j U+006A malé písmeno j
6. písmeno ḥāʾ U+062D ح H U+0048 veľké písmeno H
7. písmeno ḫāʾ U+062E خ x U+0078 malé písmeno x
8. písmeno dāl U+062F د d U+0064 malé písmeno d
9. písmeno ḏāl U+0630 ذ * U+002A hviezdička; asterisk
10. písmeno rāʾ U+0631 ر r U+0072 malé písmeno r
11. písmeno zāy U+0632 ز z U+007A malé písmeno z
12. písmeno sīn U+0633 س s U+0073 malé písmeno s
13. písmeno šīn U+0634 ش $ U+0024 znak dolára
14. písmeno ṣād U+0635 ص S U+0053 veľké písmeno S
15. písmeno ḍād U+0636 ض D U+0044 veľké písmeno D
16. písmeno ṭāʾ U+0637 ط T U+0054 veľké písmeno T
17. písmeno ẓāʾ U+0638 ظ Z U+005A veľké písmeno Z
18. písmeno ʿayn U+0639 ع E U+0045 veľké písmeno E
19. písmeno ġayn U+063A غ g U+0067 malé písmeno g
taṭwīl U+0640 ـ _ U+005F podčiarkovník
20. písmeno fāʾ U+0641 ف f U+0066 malé písmeno f
21. písmeno qāf U+0642 ق q U+0071 malé písmeno q
22. písmeno kāf U+0643 ك k U+006B malé písmeno k
23. písmeno lām U+0644 ل l U+006C malé písmeno l
24. písmeno mīm U+0645 م m U+006D malé písmeno m
25. písmeno nūn U+0646 ن n U+006E malé písmeno n
26. písmeno hāʾ U+0647 ه h U+0068 malé písmeno h
27. písmeno wāw U+0648 و w U+0077 malé písmeno w
ʾalif maqṣūrah U+0649 ى Y U+0059 veľké písmeno Y
28. písmeno yāʾ U+064A ي y U+0079 malé písmeno y
tanwīn fatḥah U+064B ً F U+0046 veľké písmeno F
tanwīn ḍammah U+064C ٌ N U+004E veľké písmeno N
tanwīn kasrah U+064D ٍ K U+004B veľké písmeno K
fatḥah U+064E َ a U+0061 malé písmeno a
ḍammah U+064F ُ u U+0075 malé písmeno u
kasrah U+0650 ِ i U+0069 malé písmeno i
šaddah U+0651 ّ ~ U+007E vlnovka; tilda
sukūn U+0652 ْ o U+006F malé písmeno o
ʾalif ḫanǧariyyah U+0670 ٰ ` U+0060 opačný dĺžeň; gravis; tupý prízvuk
ʾalif waṣlah U+0671 ٱ { U+007B ľavá zložená zátvorka
perzsko-arabské písmeno p U+067E پ P U+0050 veľké písmeno P
perzsko-arabské písmeno č U+0686 چ J U+004A veľké písmeno J
perzsko-arabské písmeno v U+06A4 ڤ V U+0056 veľké písmeno V
perzsko-arabské písmeno g U+06AF گ G U+0047 veľké písmeno G
Alternatívny prepis znakov U+0623 až U+0625
ʾalif + hamzah nad U+0623 أ O U+004F veľké písmeno O
wāw + hamzah nad U+0624 ؤ W U+0057 veľké písmeno W
ʾalif + hamzah pod U+0625 إ I U+0049 veľké písmeno I

Pravidlá[upraviť | upraviť zdroj]

Arabský text sa prepisuje pri Buckwalterovej transliterácii presne podľa hore uvedenej tabuľky bez ohľadu na výslovnosť daného arabského textu. Napr. posledné písmeno arabskej abecedy yāʾ () sa prepisuje vždy ako malé latinské písmeno y, hoci vyslovovať sa môže prinajmenšom dvojako – ako spoluhláska /j/ alebo ako dlhá samohláska /iː/. Keď je však nad písmenom yāʾ umiestnené písmeno hamzah, transliterácia sa mení z písmena y na znak } (pravá zložená zátvorka). Podobný princíp platí aj pre predposledné písmeno arabskej abecedy wāw (), ktoré sa bez ohľadu na výslovnosť vždy prepisuje ako malé w; keď však toto písmeno nesie hamzu, transliteruje sa spolu s hamzou ako jedno písmeno pomocou znaku & (ampersand). Bez ohľadu na výslovnosť sa vždy rovnako prepisujú aj všetky ostatné arabské znaky, napr. aj samohlásky, ktoré sa na konci vety zvyčajne nevyslovujú. Každý znak sa teda transliteruje vždy presne podľa transliteračnej tabuľky, či už sa daná hláska vyslovuje pôvodne, alebo sa spodobuje, prípadne sa nevyslovuje vôbec.

V transliterovanom latinskom texte záleží na veľkosti písmen, t. j. rozlišujú sa malé a veľké písmená, a to aj na začiatku vety a uprostred slov. Napr. malé h je prepisom 26. arabského písmena hāʾ (), zatiaľ čo veľké H je transliteráciou 6. písmena ḥāʾ (). Takisto malé písmeno s reprezentuje 12. písmeno sīn (), kým veľké S je prepisom 14. arabského písmena ṣād (). Podobne sa rozlišuje medzi malým a veľkým písmenom d alebo malým a veľkým z. Zásadný rozdiel je medzi malým f a veľkým F, keďže malé f je prepisom 20. písmena fāʾ (), zatiaľ čo veľké F vyjadruje tzv. tanwīn fatḥah (ً), teda koncovku -an.

Za diakritiku sa považuje pri Buckwalterovej transliterácii len nasledujúcich deväť arabských znakov: tanwīn fatḥah, tanwīn ḍammah, tanwīn kasrah, fatḥah, ḍammah, kasrah, šaddah, sukūn (U+064B až U+0652) a ʾalif ḫanǧariyyah (U+0670). Hamzah, maddah ani iné znaky sa v základnej sade znakov Buckwalterovej transliterácie nepovažujú za diakritiku, ale za integrálnu súčasť iných písmen ako yāʾ s hamzou nad alebo ʾalif maddah. Takéto písmeno, nesúce hamzu alebo maddu, je spolu s ňou transliterované jediným znakom (podľa transliteračnej tabuľky).

Osobitnou kapitolou je arabské písmeno ʾalif. Toto písmeno sa v arabských textoch vyskytuje v rôznych podobách, preto ho možno transliterovať viacerými rôznymi znakmi. Základná podoba tohto písmena bez akejkoľvek diakritiky je ا (U+0627) a transliteruje sa ako veľké písmeno A. Keď je ʾalif nositeľom hamzy, prepisuje sa spolu s hamzou jediným znakom (ako je spomenuté vyššie), a to dvojako: ʾalif s hamzou nad ako znak > (väčší než) a ʾalif s hamzou pod ako znak < (menší než). Písmeno ʾalif maddah sa transliteruje ako zvislá čiara, ʾalif maqṣūrah ako veľké písmeno Y a ʾalif waṣlah ako ľavá zložená zátvorka. Arabské diakritické znamienko ʾalif ḫanǧariyyah sa prepisuje ako opačný dĺžeň (ťažký prízvuk, gravis). Tento opačný dĺžeň (U+0060) však na rozdiel od arabského znaku nie je pravým diakritickým znamienkom, keďže zaberá v riadku samostatné miesto – tak ako aj všetky ostatné latinské znaky v Buckwalterovej transliterácii. Každý transliterovaný latinský znak je teda tzv. spacing character.

Ukážka[upraviť | upraviť zdroj]

Prvý článok Všeobecnej deklarácie ľudských práv:

Arabský text[upraviť | upraviť zdroj]

يُولَدُ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ أَحْرَارًا مُتَسَاوِينَ فِي ٱلْكَرَامَةِ وَٱلْحُقُوقِ. وَقَدْ وُهِبُوا عَقْلًا وَضَمِيرًا وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعَامِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِرُوحِ ٱلْإِخَاءِ.

Buckwalterova transliterácia[upraviť | upraviť zdroj]

yuwladu jamiyEu {ln~aAsi >aHoraArFA mutasaAwiyna fiy {lokaraAmapi wa{loHuquwqi. waqado wuhibuwA EaqolFA waDamiyrFA waEalayohimo >ano yuEaAmila baEoDuhumo baEoDFA biruwHi {lo<ixaA'i.

Slovenský preklad[upraviť | upraviť zdroj]

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať v duchu bratstva.[4][5][6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]