Celotónová stupnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Celotónová stupnica je stupnica, v ktorej je medzi každými po sebe idúcimi tónmi interval celého tónu. Takáto stupnica je hexatonická, tzn. má 6 tónov. V podstate existujú len 2 celotónové stupnice a všetky ostatné celotónové stupnice sú iba ich enharmonické od rôzneho stupňa.

Celotónová stupnica od C obsahuje tóny: c-d-e-fis-gis-ais-c Celotónová stupnica od H obsahuje tóny: h-cis-dis-f-g-a-h

Celotónová stupnica, najmä ak zahraná na klavíri alebo harfe pod pedálom, vyvoláva snový dojem. Často sa používa vo filmoch na odlíšenie prechodu z reality do sna, alebo naspäť.

Použitie celotónovej stupnice môžeme nájsť už u Mozarta. V 19. storočí bola obľúbená u ruských romantikov, objavuje sa napríklad v Glinkovej opere Ruslan a Ľudmila alebo v úvodnej téme k Šeherezáde Rimskeho-Korsakovova.


Claude Debussy, tak ako ostatní Impresionisti, ovplyvnený ruskými skladateľmi hojne využíval efekt celotónovej stupnice. Medzi ďalších skladateľov používajúcich celotónové stupnice patria napríklad Alban Berg, Béla Bartók, Olivier Messiaen a Ferruccio Busoni.

Celotónová stupnica sa používa aj v mnohých džezových skladbách a improvizáciách. Celotónová stupnica sa takisto objavuje v tradičných indických rágach.