Cirkevná provincia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cirkevná provincia je vysoká jurisdikčná jednotka cirkevnej správy (zvyčajne územne vymedzená). Existuje v rámci rímskokatolíckej cirkvi, v ostatných cirkvách uznávajúcich autoritu pápeža, v pravoslávnych a anglikánskych cirkvách. Toto usporiadanie sa zrodilo v raných storočiach existencie cirkvi, kedy prvé veľké komunity kresťanov s tradíciou mali určité nadradené a otcovské postavenie voči tým, ktoré založili ich kazatelia a misionári inde. Existujú i rádové provincie, na ktoré sa členia veľké rády.

Označenie provincia je prevzaté z označenia územných celkov Rímskej ríše. Dodnes sa používa na označenie územno-správnych celkov niektorých štátov.

Rímskokatolícka cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

Rímskokatolícka cirkev je vo väčšine sveta rozčlenená do provincií, ktoré pozostávajú zvyčajne z metropolitnej arcidiecézy a niekoľkých pričlenených (sufragánnych) diecéz (resp. iných tzv. miestnych cirkví). Hranice provincií zvyčajne sledujú historické či súčasné politické hranice.

Na čele provincie je obvykle arcibiskup-metropolita, ktorému su podriadení tzv. sufragánni biskupi. V staroveku a stredoveku malo toto rozdelenie veľký význam, pretože metropolita mal nad ostatnými biskupmi provincie významnú moc. V súčasnosti sa jeho právomoci presunuli buď na pápeža, alebo na biskupov na čele diecéz.

V súčasnosti je arcibiskup-metropolita stále hlavou cirkevnej provincie, ale je to z väčšej časti len formálne a prestížne postavenie, a aj sufragánne diecézy sú vo väčšine vecí podriadené len pápežovi. Len málo z pozostatkov postavenia metropolitu predstavuje jeho právo menovať dočasného administrátora sufragánnej diecézy ak biskup zomrel, evidentne zlyhali diecézne mechanizmy určujúce osobu tohto administrátora a pápež nemenoval apoštolského administrátora.

Rádové provincie[upraviť | upraviť zdroj]

Na provincie sa územne či organizačne člení aj mnoho katolíckych rádov. Platí to najmä pre väčšinu väčších rádov a kongregácií, ktoré vznikli po roku 1000 (napr. dominikáni, jezuiti či saleziáni). Na čele rádovej provincie je provinciál (provinciál superior).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Církevní provincie na českej Wikipédii.