Concerto grosso

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Concerto grosso je barokový cyklický útvar, je založený na koncertantnom štýle. Využíva zvukový, dynamický a farebný kontrast medzi malou skupinkou nástrojov obsadenou sólisticky (concertino) a ostatnými hráčmi v orchestri (concerto grosso). Obidve skupiny sa počas skladby striedajú akoby súťažili. Spočiatku bolo concerto grosso podobne ako suita viacčasťové, no neskôr sa ustálilo ako trojčasťová cyklická skladba.