Database as a service

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Database as a service (skr. DaaS) je typ software as a service. Je to organizovaná služba, ponúkaná na základe platobného systému pay-per-use, ktorá poskytuje prístup k databáze na požiadanie s cieľom uložiť dáta.[1]

Základné vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

 • Služba by mala byť k dispozícii zákazníkovi on-demand (na vyžiadanie), teda bez potreby inštalovať a konfigurovať hardvér alebo softvér.
 • Služba by nemala zákazníka zaväzovať dlhodobými zmluvami ani dopredu platenými zálohami. Príkladom môžu byť mesačné platby za transakcie, skladovanie atď.
 • Poskytovateľ je zodpovedný za správu služby, zákazník nemusí systém upgradovať alebo spravovať.

Výhody[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavnou výhodou koncepcie DaaS je vylúčiť zložitosť a náklady súvisiace s prevádzkovaním vlastnej databázy. DaaS má tieto výhody:

 • škálovateľnosť – schopnosť zmeny výkonu poskytovaného riešenia; pri nízkom zaťažení využíva iba časť serveru, pri vysokom ich môže využiť viacero; klientovi je potom služba vyúčtovaná podľa využitých zdrojov
 • ľahké používanie – nie je nutné zriaďovať si vlastné servery a ani sa starať o redundantné systémy, zaoberať sa nákupom, inštaláciou a údržbou hardvéru pre databázu.
 • výkon – databáza nie je hostovaná lokálne, v závislosti od dodávateľa možno získať vlastné overovanie dát, čo zaistí presnosť informácií. Databáza sa dá ľahko vytvárať a spravovať.
 • integrácia – databázu možno prepojiť s ďalšími službami (napríklad s kalendárom, e-mailom)
 • správa – pri veľkých databázach je nutná pravidelná optimalizácia a čistenie, čo je spravidla veľmi nákladné. Pri niektorých dodávateľoch DaaS môže byť správa súčasťou služby, za finančne výhodnejších podmienok.
 • virtuálne rozdelenia a repliky – pri databázach klaud sa automaticky vytvárajú repliky dát na viacerých serveroch, čo zaisťuje vysokú bezpečnosť dát.

Nevýhody[upraviť | upraviť zdroj]

 • bezpečnosť - medzi základné bezpečnostné opatrenia, ktoré musia byť dodržané v poskytovaní služieb klaud, je riadenie prístupu, ochrana komunikácie medzi zákazníkom a poskytovateľom, bezpečnostné opatrenia, šifrovanie uloženého obsahu, separácia systémov v rámci klaudu, dôsledný monitoring. Prakticky všetky tieto opatrenia by mali byť zaistené bezpečnostnými technológiami, ktoré musí správca takejto služby dôkladne ovládať. Rizikom je, že mnohým z nich chýbajú znalosti o možnostiach ochrany dát, ktoré sú uložené mimo „ich“ lokalitu alebo správu organizácie.[2] Medzi najväčšie riziká podľa ENISA patrí: strata ovládania bezpečnosti, závislosť na poskytovateľovi, nebezpečné rozhranie a API, interné útoky, ochrana, strata a únik dát, nedostatočné a neúplné mazanie dát.
 • spoľahlivé internetové pripojenie - ďalšou nevýhodou môže byť závislosť databáz klaud na pripojení k internetu, keďže všetky cloudové služby sú cez neho poskytované. V súčasnosti sa tento problém stále viac a viac eliminuje skvalitňovaním služieb poskytovateľov internetu.
 • vlastníctvo dát, viazanosť na poskytovateľa - prenesením dát do klaudu je ich majiteľ viazaný na poskytovateľa, a to i v prípade, že dôjde k poruche. Mnohí poskytovatelia sa pred týmto chránia replikovaním dát, napriek tomu je tu stále určitá miera rizika. Dáta nemá majiteľ na svojom serveri, pod svojou úplnou kontrolou, ale na prenajatom serveri u niekoho iného.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. What Exactly Is Database as a Service? [online]. dbaas.wordpress.com, 19.05.2008, [cit. 2012-05-23]. Dostupné online. (po anglicky)
 2. MIKULECKÝ, Jan. Chce bezpečnostní manažer cloud? [online]. [Cit. 2012-04-30]. Dostupné online. (česky)