Deň-D

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Za Deň-D sa označuje vo vojenských plánoch deň začiatku významnej vojenskej operácie. Skutočný dátum plánovanej operácie pozná kvôli utajeniu len úzky okruh veliteľov, prípadne je o konkrétnom dátume rozhodnuté len krátko pred začiatkom operácie. Kvôli naplánovaniu celej operácie a hlavne plánovaniu časového postupu dosahovania cieľov operácie je potrebné jednoznačne označiť dátum jej začiatku. Napríklad zápis D+5 potom znamená udalosť, ktorá má nastať 5 dní po skutočnom začiatku operácie.

Najznámejším Dňom-D je 6. jún 1944 kedy začala operácia Overlord - vylodenie spojencov v Normandii. Preto sa Deň-D v užšom zmysle stal synonymom pre tento dátum.

Spolu s týmto pojmom sa používa aj označenie Hodina-H ktoré spolu s označením Deň-D označujú deň a hodinu kedy začal útok.