Delivered Ex Ship

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Delivered ex Ship (skratka DES, slov. s dodaním z lode) je častá obchodná doložka.

Podľa Incoterms 2000 sa vykladá takto: Kupujúci preberá zodpovednosť a riziká za doručený tovar v okamihu, kedy predávajúci mu dá tovar k dispozícii na palube lode v dohodnutom prístave, na obvyklom vykladacom mieste, pre jeho vykládkou. Povinnosťou predávajúceho je upovedomiť kupujúceho včas o predpokladanom dni príjazdu lode, na ktorej je tovar naložený a dodať mu včas konosament, vydací list, osvedčenie o pôvodu tovaru, konzulárnu faktúru alebo ďalšie potrebné doklady alebo mu prípadne poskytnúť pomoc pri obstarávaní ďalších dokladov vystavovaných v krajine nalodenia alebo pôvodu.