Incoterms

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Incoterms (pôvodne z angl. International Commercial Terms - medzinárodné obchodné podmienky) je súbor medzinárodných pravidiel na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacie doložky) v zahraničnom obchode. Ojedinele sa používajú aj pri vnútroštátnych obchodných transakciách.

Hovorovo slovo „Incoterms“ označuje „doložky podľa Incoterms“.

Vydania[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú tieto vydania Incoterms: 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. V súčasnosti platia Incoterms 2020. Vypracúva ich Medzinárodná obchodná komora (MOK, po angl. ICC), slovenský preklad vydáva Slovenská obchodná a priemyselná komora - Incoterms 2000 (ICC Publication No. 560) vydala ako knihu pod názvom Incoterms 2000, Pravidlá MOK na výklad obchodných podmienok v Bratislave v roku 1999. Kniha obsahuje aj pôvodný anglický text.


Obsah[upraviť | upraviť zdroj]

Určujú v podstate miesto a spôsob prechodu rizika (za stratu tovaru a podobne) a podmienky (colné odbavenie, prevzatie tovaru atď.), vyplývajúce z dodacích doložiek uvedených v kúpno-predajnej (nie prepravnej) zmluve, teda riziká a podmienky vo vzťahu medzi predajcom a kupujúcim, pri medzinárodnom obchode. Doložka Incoterms má vždy podobu niekoľkopísmenovej skratky (napr. DAF). V ideálnom prípade sa do zmluvy teda napíše napr. ....DAF Bratislava....Zmluva sa riadi Incoterms 2000… a v praxi sa potom skratka DAF vykladá podľa textu Incoterms 2000.

Nie je to jediný takýto súbor, ale dnes je celosvetovo najakceptovanejší. Staršie verzie Incoterms boli naozaj len „výkladom“ zaužívaných pravidiel, novšie - potom ako Incoterms získali vo svete rešpekt - však už aj sami vytvorili niektoré nové dodacie doložky a ich definície.

Konkrétne podmienky (doložky) Incoterms[upraviť | upraviť zdroj]

Incoterms 2010[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Incoterms 2010

Vo vydaní z roku 2010 obsahuje Incoterms len 11 položiek, z toho dve nové (DAP a DAT). Položky DAF, DES, DEQ a DDU z Incoterms 2000 boli zrušené. Incoterms 2010 sa delia na dve skupiny podľa druhu dopravy.

Pravidlá pre akýkoľvek druh (akékoľvek druhy) dopravy[upraviť | upraviť zdroj]

 • EXW – EX WORKS / ZO ZÁVODU (…dohodnuté miesto)
 • FCA – FREE CARRIER / VYPLATENÉ DOPRAVCOVI (…dohodnuté miesto)
 • CPT – CARRIAGE PAID TO / PREPRAVA PLATENÁ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREPRAVA A POISTENIE PLATENÉ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • DAP - DELIVERED AT PLACE/ (?) S DODANÍM NA MIESTO (…dohodnuté miesto určenia) - nahrádza bývalú doložku DDU
 • DAT - DELIVERED AT TERMINAL/ (?) S DODANÍM NA TERMINÁL (...dohodnutý terminál)
 • DDP – DELIVERED DUTY PAID / S DODANÍM CLO PLATENÉ (…dohodnuté miesto určenia)

Pravidlá pre dopravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách[upraviť | upraviť zdroj]

 • FAS – FREE ALONGSIDE SHIP / VYPLATENÉ K BOKU LODE (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB – FREE ON BOARD / VYPLATENÉ NA LOĎ (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • CFR – COST AND FREIGHT / NÁKLADY A PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)
 • CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT / NÁKLADY, POISTENIE a PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)


Poznámka:Za lomkou sú uvedené oficiálne slovenské preklady jednotlivých doložiek - napr. „zo závodu“.

Incoterms 2000[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Incoterms 2000

Vo vydaní z roku 2000, podobne ako v predošlom vydaní, obsahujú Incoterms 13 doložiek, delia sa na štyri „kategórie“ či „skupiny“ pomenované podľa prvého písmena doložiek, ktoré do nej patria.

Skupina E (Doložka odobrania)[upraviť | upraviť zdroj]

Tovar odvezie kupujúci priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci zaň ďalej zodpovedá.

 • EXW – EX WORKS / ZO ZÁVODU (…dohodnuté miesto)

Skupina F (Hlavné prepravné nevyplatené)[upraviť | upraviť zdroj]

Predávajúci dodá tovar dopravcovi, ktorého určí kupujúci.

 • FCA – FREE CARRIER / VYPLATENÉ DOPRAVCOVI (…dohodnuté miesto)
 • FAS – FREE ALONGSIDE SHIP / VYPLATENÉ K BOKU LODE (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB – FREE ON BOARD / VYPLATENÉ NA LOĎ (…dohodnutý prístav nalodenia)

Skupina C (Hlavné prepravné vyplatené)[upraviť | upraviť zdroj]

Predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu, bez toho aby prijal na seba riziko straty či poškodenia tovaru.

 • CFR – COST AND FREIGHT / NÁKLADY A PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)
 • CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT / NÁKLADY, POISTENIE a PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)
 • CPT – CARRIAGE PAID TO / PREPRAVA PLATENÁ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREPRAVA A POISTENIE PLATENÉ DO (…dohodnuté miesto určenia)

Skupina D (Doložky s dodaním)[upraviť | upraviť zdroj]

Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.

 • DAF – DELIVERED AT FRONTIER / S DODANÍM NA HRANICU (…dohodnuté miesto)
 • DES – DELIVERED EX SHIP / S DODANÍM Z LODE (…dohodnutý prístav určenia)
 • DEQ – DELIVERED EX QUAY / S DODANÍM Z NÁBREŽIA (…dohodnutý prístav určenia)
 • DDU – DELIVERED DUTY UNPAID / S DODANÍM CLO NEPLATENÉ (…dohodnuté miesto určenia)
 • DDP – DELIVERED DUTY PAID / S DODANÍM CLO PLATENÉ (…dohodnuté miesto určenia)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]