Cost, Insurance and Freight

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cost, Insurance & Freight (CIF), po slovensky náklady, poistenie a prepravné, je častá obchodná doložka.

Podľa Incoterms 2000 sa vykladá takto: Vývozca je zodpovedný za poistenie tovaru v mene kupujúceho až do okamihu, kedy je náklad dodaný a vyložený v cieľovom prístave. To znamená, že predávajúci je povinný zjednať na vlastné náklady za obvyklých podmienok prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia obvyklou cestou námornou loďou typu normálne používanej k preprave daného druhu tovaru a zaplatiť dopravné a na vlastné náklady je povinný zaobstarať vývozné povolenie, nalodiť tovar, upovedomiť o tom kupujúceho. Je tiež povinný zaobstarať na svoje náklady prevoditeľnú námornú poistku proti dopravnému nebezpečiu uvedeného v zmluve. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu kedy skutočne tovar prejde zábradlím lodi v prístave nalodenia