Detonačné spaľovanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Charakteristický priebeh tlaku vo valci v závislosti od uhla natočenia kľukového hriadeľa pri detonačnom spaľovaní

Detonačné spaľovanie alebo tiež neodborne klepanie motora, je negatívny jav pri spaľovaní v zážihových spaľovacích motoroch, keď dôjde v nespálenej zápalnej zmesi pred zónou postupujúceho plameňa k samovznieteniu vo viacerých ohniskách súčasne, alebo takmer súčasne. Následný tlakový rozruch vyvolá rázovú vlnu, ktorá sa šíri nadzvukovou rýchlosťou v priestore valca. Rýchlosť šírenia rázovej vlny je od 1000 m.s-1 do 1.800 m.s-1 prípadne aj viac, pri miestnej rýchlosti zvuku asi 900 m.s-1. V jej čele prebiehajú chemické reakcie spaľovania, pričom adiabatická kompresia nespálenej zmesi pred rázovou vlnou je príčinou jej vznietenia v ďalších ohniskách. Rázová vlna sa odráža od stien valca. Navonok sa tento jav prejavuje klepotavým zvukom, preto sa neodborne nazýva "klepanie motora".

Detonačné spaľovanie je nepriaznivý jav, ktorý okrem popísaných zvukových efektov spôsobuje: prehrievanie motora, zníženie výkonu, zvýšenie spotreby paliva, tvorbu sadzí, zapečenie piestových krúžkov, prepálenie piesta, ventilu, alebo tesnenia.

Detonačnému spaľovaniu možno predchádzať:

  • použitím paliva s vyšším oktánovým číslom
  • znížením zaťaženia motora (pri vozidlových motoroch, preradením na nižší prevodový stupeň, alebo uvoľnením pedála akcelerátora)
  • znížením predstihu zapaľovania (moderné motory majú snímače detonačného spaľovania a predstih zapaľovania prispôsobujú automaticky)

Kvázidetonačné spaľovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Kvázidetonačné spaľovanie je jav, pri ktorom sa po prvom prechode rázovej vlny nevznieti v čele primárnej rázovej vlny všetka nespálená zmes. Táto zmes sa vznieti až pri prechodoch ďalších vĺn, ktoré sa periodicky odrážajú od stien valca.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.