Diagram (architektúra)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Diagram je v architektúre samotná idea výslednej formy - jej základ sa vyvíja z niekoľkých jednoduchých geometrických telies, na ktoré je aplikovaná rada geometrických pretváraní (prenikanie, otáčanie, vynechávanie atď.), ktoré so vzrastajúcou mierou ničia pravidelnú východziu štruktúru. Tento fenomén sa objavil v osemdesiatych rokoch 20. stor. v čase tzv. dekonštruktivizmu.

Tvorca[upraviť | upraviť zdroj]

Autorom tejto idey je americký architekt Peter Eisenman (*1932). Ovplyvnený dielom filozofa Jacquesa Derridu napísal o tejto knihu Diagram diaries (Thames and Hudson, Londýn 1999). Myslenie tohoto architekta nestagnuje, ďalej sa vyvíja, ale stále pracuje systémom metódy. Preto nie všetky z jeho nespočetných realizácii môžu byť príkladom zhmotnenia tejto jeho etapy vývoja. Medzi mnohé ukážky patrí rodinný dom Dom III (dom Miller) - Lakeville, Connecticut; pôdorysom je nesymetrický prienik dvoch malých kvádrov, z ktorých jeden je otočený o 45°, vznikajú tak početné nejasné prekrývania, ktoré ničia pravidelnú pôvodnú štruktúru dvoch kvádrov. Rodinný dom Dom VI (dom Frank) - Cornwall, Connecticut sa preslávil vďaka schodisku obrátenému "hore nohami". Farebné riešenia fasád naznačujú, ktorým vzájomným vzťahom je priradená stavebná časť alebo iba jej strana.

Idea[upraviť | upraviť zdroj]

Táto architektúra je autonómna, stáva sa celkom nezávislou od kritérií účelnosti. Architektonický objekt sa stáva nositeľom protikladov, ktoré sa prejavujú vzájomným prenikaním, otáčaním a vynechávaním. V konkurencii so stĺpmi, stenami a priestorom vystupujú ako premenné geometrické veličiny línie, plochy a objemy. Celková koncepcia spočíva práve v tom, že objekt už nie je vnímaný ako ucelená forma. Je tu vedomá inverzia reči pojmov architektúry, ktorá patrí ku odklonu od pozitivistického chrakteru formy a funkcie. Pomocou diagramu sa architektúra stáva uceleným znakom , ktorý v sebe zahŕňa symbol ako taký ako aj symbol niečomu umelo prisúdený. Peter Eisenman používa diagram ako prostriedok transformujúci vnútornú motivovanosť - danú na vonkajšiu - prisúdenú. Diagram je vysvetľujúcim a objasňujúcim nástrojom ale aj nástrojom generatívnym. Nevysvetľuje iba vzťah jednotlivej stavby a interiority architektúry, ale prináša aj alternatívny vzťah medzi autorom a dielom.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Eisenman, P.: Diagram diaries, Thames and Hudson, Londýn 1999
  • Gossel, P. - Leuthauser, G.: Architektur des 20. Jahrhunderts, TASCHEN 2003, str.: 281, 287-289
  • Zervan, M.: Marian Zervan číta knihu Peter Eisenman: Diagram diaries, Projekt 6/2002, Bratislava, SAS, str.: 32-34
  • www.citylab.sk Zavillová, I.: Experiment v architektúre (Diagramatická vízia Petra Eisenmana)