Diferenciálna topológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Diferenciálna topológia je oblasť matematiky skúmajúca diferencovateľné funkcie na diferencovateľných varietach. Je úzko prepojená s diferenciálnou geometriou, diferenciálna topológia sa zaoberá globálnymi vlastnosťami diferencovateľných variet, diferenciálna geometria najmä ich lokálnymi vlastnosťami.