Varieta (matematika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Varieta je v matematike topologický priestor lokálne homeomorfný n-rozmernému euklidovskému priestoru. Lokálne homeomorfný znamená, že každý bod variety má okolie homeomorfné s n-rozmerným euklidovským priestorom. Dimenzia n tohto euklidovského priestoru sa nazýva dimenziou variety. Priamka alebo kružnica sú teda jednorozmerné variety, rovina alebo povrch gule sú dvojrozmerné variety, atď. Variety sú kľúčovým pojmom v topológii a diferenciálnej geometrii.