Dioskurides (mozaikár)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mozaika s potulnými muzikantami, podpísaná Dioskuridom zo Samu. Z tzv. Cicerovej vily v Pompejách; zrejme rímska kópia zhotovená podľa gréckej predlohy z konca 3. stor. pred Kr., Národné múzeum v Neapole[1]

Dioskourides alebo Dioskurides (starogr. Διοσκουρίδης) bol grécky mozaikár na rozhraní 2. a 1. storočia pred Kr.[2][3]

Dioskurides z ostrova Samos sa považuje za umeleckého mozaikára, ktorý bol činný koncom 2. a na začiatku 1. storočia pred Kr.[1][2] Od starovekých autorov sa o ňom nezachovali správy, ale svedectvom tvorby tohto umelca sú zrejme dve jeho menom signované mozaiky objavené v tzv. Cicerovej vile v Pompejách v roku 1763 (táto vila patrila medzi prvé odkryté stavby v Pompejách):

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ preklad: Dioskourides zo Samu zhotovil.
- text v starogréčtine[2][3]
Mozaika s tromi sediacimi ženami, podpísaná Dioskuridom zo Samu. Národné múzeum v Neapole

Podľa znalcov zo signatúr však nie je celkom zjavné, či tu ide o Dioskurida, zhotoviteľa týchto mozaiok (kópií) alebo o umelca, ktorý pôvodné predlohy týchto diel zhotovil a signoval, možno v helenistickom období približne na začiatku 3. stor. pred Kr.[2][3]

Prvá mozaika zobrazuje potulných muzikantov, ktorí majú na tvárach divadelné masky. Druhá, tri okolo stola sediace ženy s divadelnými maskami. Hneď po objavení týchto mozajok bolo isté, že zobrazujú postavy z divadelných hier, keďže v Pompejách a Herculaneu (aj inde) boli objavené i iné staroveké zobrazenia divadelných diel na freskách, mozaikách či reliéfoch. Ďalší výskum preukázal, že tieto mozaiky zobrazujú postavy z divadelných diel novej atickej komédie zo 4. stor. pred Kr., a to zrejme od Menandra, najznámejšieho dramatika tohto žánru. Znalosti o ňom a o jeho divadelných hrách sa donedávna opierali len o niekoľko zmienok v spisoch starovekých autorov. Takmer všetky jeho hry boli už stratené, avšak začiatkom 20. storočia bolo o týchto hrách objavených niekoľko fragmentov na papyrusových rukopisoch.[3]

Referencie a bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Anna Świderková. Tvář helénistického světa. Praha : Panorama, 1983. 11-108-83. S. 240, obrázok.
  2. a b c d Lucia Guerrini: Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, Roma 1959, Treccani, Dioskourides 3 [1]
  3. a b c d J. R. Green. Theatre in Ancient Greek Society. London : Routledge, 2013. ISBN 978-11-3496-880-0. S. 111-112.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]