Diskrétny signál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kvantovaný signál
Vzorkovaný signál
Digitálny signál

Diskrétny signál je daný funkciami definovanými len v diskrétnych časových okamihoch a tvorí tak postupnosť funkčných hodnôt. Tým sa líši od analógového signálu, ktorý je daný spojitými funkciami spojitého času.

Druhy[upraviť | upraviť zdroj]

Diskrétny signál je signál, ktorý sa na rozdiel od spojitého signálu vyznačuje určitým druhom nespojitosti. Nespojitosť môže byť v hodnote (kvantované signály) alebo v čase (vzorkované signály). Signály nespojité v hodnote i v čase sa spravidla nazývajú digitálne signály.

Kvantovaný signál[upraviť | upraviť zdroj]

Kvantovaný signál je signál, ktorého hodnota nemá spojitý priebeh, ale sa mení skokom, pričom nadobudne len obmedzený počet úrovní. Ku zmene hodnoty signálu môže dôjsť v ľubovoľnom čase. Tento signál vzniká obvykle kvantovaním analógového signálu.

Vzorkovaný signál[upraviť | upraviť zdroj]

Vzorkovaný signál je signál, ktorý nie je spojitý v čase. Vytvára sa postupnosťou vzoriek, ktoré obecne môžu nadobudnúť ľubovoľnú hodnotu. Tento signál vzniká obvykle vzorkovaním analógového signálu, pričom počet vzoriek za sekundu udáva vzorkovacia frekvencia.

Digitálny signál[upraviť | upraviť zdroj]

Digitálny signál je signál, ktorý je vzorkovaný a následne kvantovaný. Vytvára sa postupnosťou vzoriek, ktoré môžu nadobudnúť len obmedzený počet hodnôt.

Diskrétna veličina[upraviť | upraviť zdroj]

V prípade, že hovoríme o diskrétnej veličine, hovoríme o veličine, ktorá môže nadobudnúť len určité hodnoty, medzi ktorými sú tzv. časové medzery. Ako príklad nám slúži hod hracou kockou, čiže čísla 1,2,3,4,5,6.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]