Diskusia:Súvrstvie Hell Creek

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Formácia/súvrstvie[upraviť zdroj]

Volajú to v nejakom slovenskom/českom odbornom texte súvrstvie alebo to je len podľa toho, čo sme tu mali pôvodne v článku súvrstvie? Lebo v druhom prípade je lepšie pre istotu písať formácia, keďže to nemusí byť nevyhnutne súvrstvie a okrem toho v Beliane to volajú tiež formácia. Bronto 03:29, 2. november 2011 (UTC)

Stratigrafický kód, resp. Slovenská stratigrafická príručka (Michalík et al., 2007) uvádzajú, že oba termíny sú si ekvivalentné. Prax na Slovensku je však taká, že označenie súvrstvie sa používa pre označenie sedimentárnych hornín (napr. tu), termín formácia pre označenie rôznych intrúzií a extrúzií a čisto vulkanických hornín (napr. tu). Preto je pomenovanie súvrstvie Hell Creek korektnejší ako formácia Hell Creek.--Pelex 18:53, 2. november 2011 (UTC)
Ach jáj, sústreď sa: Anglické slovo formation aj slovenské formácia (pozri formácia) je viac-menej neformálne a podľa niektorých aj formálne označenie, ktoré označuje všeličo možné aj nemožné. Odborne povedané: slovo formácia/formation má viacero rôznych významov. V niektorých systémoch niektorých geológov to má význam súvrstvia. Nie je pravda, že sú tie pojmy ekvivalentné. Súvsrtvie je len jedna z veľa možností ako slovo formation preložiť. Inak povedané: Súvrstvie je podmnožina významov slova formation, podmnožina nie je ekvivalent. Takže sa znova pýtam, podľa akého zdroja alebo podľa akej "indície" je práve tento Hell Creek súvrstvie a nie niečo iné; ak taký zdroj neexistuje, tak tam treba dať formácia a je po probléme (nie preto, že by formácia bolo lepšie ako čokoľvek iné, ale preto, že ak sa dá formácia, tak sa zaručene neurobí chyba)...Ešte inak pre istotu: Nemôžeš vedieť, že tí, čo to v angličtine pomenovali, postupovali podľa rovnakého systému ako máš uvedené v Michalík et al., 2007 alebo ktoromkoľvek inom konkrétnom texte (a logicky je to aj veľmi nepravdepodobné, lebo toto je veľmi dávno existujúce nálezisko). Bronto 19:22, 2. november 2011 (UTC)
  1. S takouto interpretáciou slovenského/českého termínu formácia som sa ešte nestretol. Vieš kto písal to heslo v Beliane? Ak to bol geológ, rád mu napíšem mail aby sa vyjasnilo kde je chyba. Čo sa týka tebou uvádzaného zdroja, je otázne či tam zrovna v tom bode, že viac súvrství tvorí formáciu, zrovna nie je náhodou chyba. Vo všetkých učebniciach aj príručkách sa píše, že nadradenou litostratigrafickou jednotkou súvrstviu (angl. formation), teda v ľudskej reči viac súvrství pokope, tvorí skupinu (angl. group). Píše sa to v už spomínanej Michalíkovej publikácii (ktorá je pre slovenskú geológiu záväzná na rozdiel od Encyklopédie Beliany alebo wikipédie) a aj v starších napr. v učebnici Stratigrafická a historická geológia (Mišík et al., 1985). Neviem o tom, že by tomu bolo v minulosti inak. Dúfam, že teraz je jasnejšie, že by nemal byť dôvod sa filozoficky veľmi zamýšľať, či preklad anglického termínu formation, môže znamenať niečo iné (iný typ litostratigrafickej jednotky) ako súvrstvie/formácia. (Už som vyššie vysvetľoval rozdiel v použití slovenského termínu formácia pre plutonické a vulkanické horniny).
  2. Slovenský stratigrafický kód (Michalík et al., 2007) je prekladom medzinárodného, ktorý Američania a ďalší anglicky hovoriaci geológovia zhodou okolností vymysleli a používajú, takže sa pri definovaní súvrství riadia tými istými pravidlami.
  3. Hell Creek Formation pôvodne definoval Brown (1907) ako Hell Creek Beds, teda vrstvy Hell Creek (čo je litostratigrafická jednotka nižšieho rádu - nižšieho ako súvrstvie). Až niekedy neskôr bol termín formálne definovaný ako formation = súvrstvie. Pozri napr. Johnson et al. (2002). V článku na wiki citujem aj ďalšie zdroje, ktoré sú k dispozícii na google books, kde sa člení Hell Creek Formation na viacero member = členov, teda litostratigrafických jednotiek hierarchicky nižších ako súvrstvie.
  4. Nevidím dôvod tu nad tým ďalej bazilitovať. To čo si napísal do rozlišovačky formácia v geológii treba opraviť aby to nemýlilo ľudí.--Pelex 00:09, 3. november 2011 (UTC)