Dráha hviezdy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dráha hviezdy je obežná dráha hviezdy okolo centra hviezdnej sústavy. Hviezdy populácie I a diskovej populácie majú dráhy veľmi podobné kruhovým dráham, hviezdy populácie II ich majú veľmi pretiahnuté (rotácia Galaxie).

Pohyb každej hviezdy je podmienený regulárnym poľom a pri tesných priblíženiach k iným hviezdam aj iregulárnym poľom. Vplyvom poruchového pôsobenia ostatných hviezd Galaxie na určitú hviezdu nie je dráha jednotlivých hviezd uzatvorená, t. j. hviezda sa po obehu okolo centra Galaxie nevráti presne do toho istého bodu ako predtým. Pri jednotlivých obehoch hviezda osciluje okolo určitej strednej dráhy vo vymedzenej, uzatvorenej oblasti. Rozsiahle numerické výpočty dráh hviezdy uskutočnil najmä G. Contopoulus a B. Strömgren v roku 1965 a A. Ollongrens s I. H. M. Torgardovou v roku 1962.

Výpočty ukázali, že podľa tvaru uzatvorených oblastí, v ktorých môže hviezda oscilovať pri svojich obehoch okolo centra Galaxie, ale ich nemôže prekročiť, sa dajú dráhy hviezd rozdeliť na tri charakteristické druhy: škatuľové dráhy, trubicové dráhy a obálkové dráhy. Škatuľové dráhy majú hviezdy, ktoré pri svojom obehu okolo centra Galaxie a pri postupnej zmene svojej vzdialenosti od tohto centra i od galaktickej roviny nemôžu opustiť oblasť pozdĺž svojej dráhy, ktorá má v priereze kolmom na smer dráhy hranatý, škatuľový tvar. Pri trubicových dráhach môže hviezda obiehať okolo stredu Galaxie v uzatvorenej oblasti s prierezom tvaru úzkej slučky, vytvárajúcej pozdĺž strednej dráhy trubicu. V krajnom prípade, keď je slučka limitne úzka, ide o čiarovú dráhu. Pri obálkovej dráhe sa hviezda môže pohybovať len v "obálke" pozdĺž strednej dráhy.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.