EMBnet

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

EMBnet (European Molecular Biology network) je medzinárodná organizácia, ktorej prioritným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi poskytovateľmi bioinformatických služieb a skvalitňovanie poskytovaných služby v oblasti bioinformatiky. V roku 2008 tvorilo EMBnet 37 uzlov vo viac ako 32 krajinách sveta. Jednotlivé uzly sú reprezentované rôznymi akademickými a vedeckými organizáciami. Slovensko sa stalo členom EMBnet-u v roku 1999.

Hlavnou úlohou väčšiny uzlov EMBnet-u je sprístupňovanie bioinformatických databáz, špecializovaných softvérov a výpočtových zdrojom vedeckej komunite. EMBnet sa taktiež angažuje vo vzdelávacích aktivitách a vo vývoji bioinformatického softvéru. Príklady softvérov, ktoré boli vytvorené členmi EMBnet-u sú napr.: EMBOSS, wEMBOSS či UTOPIA.

EMBnet úzko spolupracuje s tvorcami a poskytovateľmi biologických databáz ako je Európsky bioinformatický inštitút (EBI), Švajčiarsky bioinformatický inštitút (SIB) a Mníchovské informačné centrum pre proteínové sekvencie (MIPS) s cieľom poskytovať jednotné a komplexné bioinformatické služby naprieč celou Európou.

EMBnet vznikol v roku 1988 ako neformálna sieť zopár jednotlivcov s cieľom udržiavať biologické databázy. V súčasnosti predstavuje medzinárodne etablovanú organizáciu, ktorá spája bioinformatikov z celého sveta. Úspech EMBnet-u zvýšil záujem mimoeurópskych organizácii stať sa jeho súčasťou. V roku 2005 organizácia ustanovila nový typ uzlov, tzv. asociované uzly, ktoré umožnili členstvo viac ako jedného zástupcu z jednej krajiny. EMBnet je zaregistrovaný v Holandsku ako verejná nadácia (Stichting).

Koordinácia a organizácia[upraviť | upraviť zdroj]

EMBnet je riadený cez Výročné zasadnutia (Annual General Meeting), kde sa prijímajú všetky dôležité rozhodnutia. Činnosť organizácie je koordinovaná predsedníctvom, ktoré dohliada na činnosť troch komisií:

  • Komisia pre vzdelávanie a tréning (E&T PC): zastrešuje vzdelávacie aktivity, ktoré zahŕňajú organizovanie rôznych kurzov a tréningov, ako aj tvorbu on-line prístupných edukačných materiálov.
  • Komisia pre propagáciu a vzťahy s verejnosťou (P&PR PC): publikuje a distribuuje v elektronickej podobe časopis EMBnet.news.
  • Komisia technického manažmentu (TM PC): poskytuje odbornú technickú asistenciu a pomoc jednotlivým členským uzlom a užívateľom.

Úspechy EMBnet-u[upraviť | upraviť zdroj]

EMBnet mal prvý biologický zameraný gopher a World Wide Web server (CSC BioBox).

EMBnet ako prvý prišiel s riešeniami, ktoré umožnili každodennú aktualizáciu databáz cez internet (NDT), ako aj efektívne prehľadávanie a prepojenie databáz (Sequence Retrieval System - SRS).

Projekt Ping bol vytvorený ako nástroj na získavanie nepretržitých informácií o efektívnosti využitia internetovej siete naprieč celou Európou.

EMBnet zadarmo prináša užívateľom najnovšie softvéry a algoritmy a sám sa podieľa na vývoji aktuálnych softvérov (EMBOSS).

EMBER (European Multimedia Bioinformatics Educational Resource) predstavuje projekt financovaný Európskou úniou, ktorého cieľom je vývoj multimediálneho bioinformatického edukačného portálu. EMBER zahŕňa uceleného webového sprievodcu praktickou bioinformatikou, ako aj ekvivalentný kurz na CD nosiči.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]