Einsteinov vesmír

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Einsteinov vesmír je kozmologický model homogénneho a izotropného vesmíru, v ktorom sa predpokladá kladná hodnota kozmologickej konštanty (λ > 0), vyjadrujúcej pôsobenie kozmologickej repulzívnej sily. Odvodil ho v roku 1917 Albert Einstein pri riešení rovníc poľa na základe všeobecnej teórie relativity, do ktorej zaviedol kozmologický člen lambda s cieľom zachovať postulovanú stacionárnosť vesmíru.

Einsteinov vesmír je preto stacionárny, má konštantnú, kladnú krivosť časopriestoru s indexom krivosti k = +1, je do seba zatvorený, preto je konečný, ale neohraničený. Stredná hustota Einsteinovho vesmíru je určená kozmologickou konštantou λE a gravitačnou konštantou G podľa vzťahu ρE = λE l4πG. Pre Einsteinov vesmír vychádza polomer vesmíru RE = 1/√λE, a celková hmotnosť vesmíru ME = πRE/2 G. Pri hustote ρE = 10-26 kg . m-3 vychádza napríklad pre Einsteinov vesmír polomer RE = 1026 m, t. j. 1010 ly, a hmotnosť ME = 2 . 1053 kg, čo je 1012 hmotnosti Galaxie, pri kozmologickej konštante λE = 10-58 m-2.

Predstavu Einsteinovho vesmíru s hypotézou nenulovej kozmologickej konštanty a stacionárnosti vesmíru zavrhol aj sám Einstein v roku 1931 po Hubblovom objave rozpínania vesmíru.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.