Elektrická energia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Elektrická energia je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. Čím väčšiu energiu má elektrické pole, tým viac elektrickej práce môže vykonať.

Elektrickú energiu majú všetky telesá s elektrickým nábojom (elektricky nabité telesá). Najčastejšie sa elektrická energia udáva pre elektrické zdroje v podobe elektromotorického napätia.

Spotrebovaná elektrická energia (úbytok elektrickej energie) ΔE sa rovná elektrickej práci W vykonanej elektrickým poľom:

Spotrebovaná elektrická energia v spotrebiči, ktorým preteká stály elektrický prúd I po dobu t, a na ktorého svorkách je stále elektrické napätie U, sa vypočíta:

alebo

, kde P je stály elektrický príkon spotrebiča.

Okrem základnej jednotky joule sa pre elektrickú energiu v praxi používa jednotka kilowatthodina, skratka kWh:

1 kWh = 3,6 MJ

Elektrická energia je jeden z druhov energie a možno ju meniť na mechanickú energiu, tepelnú energiu (Joulovo teplo), svetelnú energiu, chemickú energiu atď.