Preskočiť na obsah

Endoskopia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Endoskopia

Endoskopia je lekárska vyšetrovacia metóda, umožňujúca priame prehliadnutie telesných dutín pomocou optického prístroja - endoskopu. Uplatňuje sa v mnohých lekárskych odboroch. V súčasnosti umožňujú aj vykonanie endoskopických výkonov a operácii, takže pacienti sú ušetrení od náročnejších operácii z otvoreného prístupu. Endoskopy sa zavádzajú do tela prirodzenými telesnými otvormi, alebo cez malé umelo vytvorené otvory, ktoré sa rýchlo hoja a zanechávajú malé jazvy.

Endoskopia sa využíva v humánnej aj veterinárnej medicíne. Použitie obdobných zariadení v priemysle sa nazýva boroskopia.

Gastroskopické vyšetrenie rigidným gastroskopom
Gastroskopické vyšetrenie rigidným gastroskopom.

Vyšetrenia neohybným endoskopom, vlastne tubusmi primeraných rozmerov sa začali vykonávať asi pred 200 rokmi. Dodnes sa takto vyšetruje vonkajší zvukovod - otoskopia, pomerne bežne bolo vykonávané vyšetrenie konečníka - rektoskopia, močového mechúra - cystoskopia. Menej často sa s neohybným prístrojom vyšetrovali dolné dýchacie cesty - bronchoskopia, skôr výnimočne žalúdok - gastroskopia, a to aj napriek skonštruovaniu čiastočne ohybných prístrojov. Problémom bývalo až do zavedenia technológie vláknovej optiky aj osvetlenie.

Za začiatok modernej endoskopie s použitím ohybného (flexibilného) endoskopu sa považuje predvedenie vyšetrenia žalúdku ohybnou trubicou so zväzkami optických vlákien na kongrese Americkej gastroenterologickej spoločnosti v roku 1957 Basilom Hirschowitzom. Experimentátori potom skúšali prvé, ešte pomerne hrubé a málo ohybné prístroje zavádzať do rôznych telesných otvorov. Endoskopia flexibilnými prístrojmi sa začala vo svete postupne rozširovať až po roku 1963, kedy sa začali vyrábať komerčne dostupné gastroskopy. V rámci ďalších inovácii sa zlepšovalo ovládanie konca prístroja, zmenšoval jeho priemer a pribudol kanál pre nástroje, ktoré umožňovali najskôr odber vzoriek a potom aj jednoduché operačné zákroky. Začali sa vyrábať tenšie bronchoskopy, dlhšie kolonoskopy a ďalšie špecializované flexibilné endoskopy.

Zásadný prelom bol prechod od vláknovej optiky k videoendoskopii. Technicky to umožnilo zdokonalenie polovodičového CCD čipu na snímanie obrazu. Endoskopy mohli byť užšie, ohybnejšie a kvalita obrazu sa zvýšila. Možnosť súbežného zobrazenia na viacerých obrazovkách zjednodušila a skvalitnila výuku nových špecialistov. Moderné endoskopy dokážu poskytnúť aj rôzne spôsoby zobrazenia buď spracovaním farebného spektra obrazu, alebo jeho zväčšením až k hranici mikroskopického zobrazenia štruktúry sliznice a endoskopicky je možné zaviesť do telesných dutín aj ultrazvukovú sondu.

Rozvoj endoskopie umožnil vznik nového odvetvia - laparoskopickej chirurgie, pri ktorej chirurg vidí operačné pole optikou kamery a pracuje s nástrojmi, zavedenými cez brušnú stenu.

Endoskopické metódy v súčasnosti

[upraviť | upraviť zdroj]

Vyšetrenia tráviaceho traktu

[upraviť | upraviť zdroj]
 • Gastroskopické vyšetrenie videogastroskopom
  Gastroskopické vyšetrenie videogastroskopom
    gastroskopia, presnejšie ezofagogastroduodenoskopia - vyšetrenie pažeráku, žalúdka a dvanástorníka s možnosťou odberu vzoriek sliznice, zastavenia krvácania z vredu a ďalších výkonov
 •   endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) - rentgenové zobrazenie žlčových ciest a vývodu pankreasu kontrastnou látkou, nastrieknutou po nasondovaní vývodu žlčových ciest (papilly) kanylou, zavedenou pracovným kanálom gastroskopu. Pri tomto výkone je možné odstrániť kamienky, uviaznuté v žlčových cestách alebo rozšíriť ich zúžené miesto
 •   enteroskopia je vyšetrenie tenkého čreva enteroskopom - dlhým endoskopom s balónom (balónmi) na konci, ktoré pomáhajú posúvaniu konca prístroja v tenkom čreve
 •   kolonoskopia je vyšetrenie hrubého čreva a posledného úseku tenkého čreva nad Bauhinskou chlopňou. Pri tomto vyšetrení je možný odber vzoriek sliznice a odstraňovanie stopkatých nádorov - polypov. Vyšetrenie poslednej časti hrubého čreva sa nazýva sigmoskopia, vyšetrenie, obmedzené na konečník rektoskopia.

Vyšetrenia dýchacích ciest

[upraviť | upraviť zdroj]
 •    flexibilná laryngoskopia je vyšetrenie hrtanu ohybným prístrojom, nahradzujúce vyšetrenia laryngoskopickým zrkadlom
 •    bronchoskopia je vyšetrenie dolných dýchacích ciest po úroveň vetiev priedušiek. Počas vyšetrenia je možný odber vzoriek sliznice, odstránenie vdýchnutých predmetov, odsatie prebytočného hlienu pri zápalových ochoreniach a ďalšie liečebné výkony

Vyšetrenia dutiny brušnej

[upraviť | upraviť zdroj]
 •    laparoskopia je vyšetrenuie dutiny brušnej po jej nafúknutí plynom, čo umožňuje prohliadnutie jednak dutiny brušnej, jej orgánov (pečene, čriev atď.) a rad operačných výkonov po zavedení nástrojov cez ďalšie otvory (porty) - laparoskopickú chirurgiu v umelo vytvorenom priestore po insuflácii kysličníka uhličitého ako inertného plynu.

Vyšetenia močových a pohlavných orgánov

[upraviť | upraviť zdroj]
 •    kolposkopia je vyšetrenie pošvy a maternicového krčku s použitím optiky s veľkým zväčšením, umožňujúce včasnú diagnostiku nádorov
 •    hysteroskopia je vyšetrenie dutiny maternice, veľmi tenkým a jemným prístrojom je možné vyšetriť aj vajíčkovody - falloposkopia
 •    cystoskopia je vyšetrenie močového mechúra. Pri tomto vyšetrení je možné nasondovať vyústenia močovodov a prípadne z nich odstrániť uviaznuté kamienky, prípadne vykonať ďalšie diagnostické a liečebné výkony

Vyšetrenia hrudníka

[upraviť | upraviť zdroj]
 • Nádor v prieduške, viditeľný v bronchoskope
  Nádor v prieduške, viditeľný v bronchoskope
     thorakoskopia je vyšetrenie hrudnej dutiny po zavedení prístroja cez hrudnú stenu a naplnení hrudnej dutiny plynom (umelý pneumothorax)
 •    mediastinoskopia je podobná metóda vyšetrenia mediastina (medzihrudia) s možnosťou odberu vzoriek z lymfatických uzlín, používaná najmä pri podozrení na nádory v tejto oblasti

Vyšetrenia v oblasti hlavy

[upraviť | upraviť zdroj]
 •    otoskopia je vyšetrenie vonkajšieho zvukovodu a ušného bubienka pomocou ušného zrkadla, otoskopu alebo ušného mikroskopu
 •    rhinoskopia je podobné vyšetrenie dutiny nosovej, prípadne aj nosohltanu prípadne alebo prinosových dutín flexibilným rhinoskopom s možnosťou liečebných výkonov

Vyšetrenie miechového kanála

[upraviť | upraviť zdroj]
 • epiduroskopia je výkon vykonávaný v epidurálnom priestore miechového kanála driekovej až krížovej chrbtice, ktorý sa využíva v diagnostike a liečbe chronickej bolesti chrbta, najčastejšie vzniknutej v dôsledku syndrómu zlyhanej operácie chrbta.

Vyšetrenie kĺbov

[upraviť | upraviť zdroj]
 •    artroskopia umožňuje nielen diagnostiku poškodenia veľkých kĺbov, ale aj operácie po zavedení endoskopu a potrebných nástrojov do dutiny kĺbu

V súčasnosti dochádza k rýchlemu rozširovaniu možností endoskopickej diagnostiky aj chirurgie v mnohých ďalších odvetviach medicíny.

Poznámka: v tomto prehľade nie sú uvedené metódy vyšetrovania telesných dutín inými prístrojmi, ako endoskopmi, napríklad pomocou zrkadiel alebo kapslí.