Európska banka pre obnovu a rozvoj

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Členské krajiny EBOR

Európska banka pre obnovu a rozvoj (angl. European Bank for Reconstruction and Development), skr. EBOR, je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sídli v Londýne. Vznikla v Paríži 29. mája 1990. Slovensko je členom EBOR od roku 1993. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBOR vykonáva minister financií, prípadne guvernér NBS.

Cieľ[upraviť | upraviť zdroj]

Cieľom EBOR je podpora transformácie krajín na trhovo orientované ekonomiky v strednej a východnej Európe a bývalom Sovietskom zväze. Táto pomoc prebieha formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, a garanciami. Takto EBOR podporuje konkurenčnú a súkromnú hospodársku činnosť v 27 krajinách strednej Európy a Pobaltia, južnej a východnej Európy.

Členovia[upraviť | upraviť zdroj]

EBOR tvorí 61 členských krajín spolu s Európskou úniou a Európskou investičnou bankou. Sú to vlastne aj jej akcionári. Celková výška upísaného kapitálu je 20 mld. EUR, z toho 5 mld. eur predstavuje splatený kapitál a zvyšných 15 mld. eur je splatných na požiadanie.

Orgány[upraviť | upraviť zdroj]

Najvyšším orgánom banky je rada guvernérov. Najvyšším predstaviteľom EBOR je jej prezident, ktorý je volený Radou guvernérov na štvorročné obdobie. Rada riaditeľov zodpovedá za výkonnú moc. Pozostáva z 23 výkonných riaditeľov menovaných na tri roky jednotlivými zoskupeniami krajín. Ich podiel na rozhodovaní závisí od podielu na veľkosti imania EBOR.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]