Európsky mechanizmus pre stabilitu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Európsky mechanizmus pre stabilitu (neoficiálne preklady: Európsky stabilizačný mechanizmus, Európsky mechanizmus stability; neformálne: euroval 2, trvalý/permanentný euroval, trvalý/permanentný európsky záchranný mechanizmus, trvalý/permanentný záchranný mechanizmus eurozóny; slov. skratka EMS; angl. European Stability Mechanism, skr. ESM) je stály krízový mechanizmus na zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku, ktorý sa má aktivovať v nevyhnutných prípadoch od roku 2013. Bol založený zmluvou podpísanou členskými štátmi eurozóny 11. júla 2011, ktorá by mala byť ratifikovaná do konca roka 2012. EMS nahradí súčasný Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus, teda tzv. euroval 1.

Podľa čl. 27 bodu 3. Zmluvy o založení EMS EMS, jeho majetok, finančné prostriedky a aktíva, nech sa nachádzajú kdekoľvek a nech je ich držiteľom ktokoľvek, budú mať imunitu voči všetkým formám súdnych procesov; toto neplatí iba potiaľ, pokiaľ sa ESM vzdá svojej imunity na účely akéhokoľvek konania alebo podľa podmienok akejkoľvek zmluvy, vrátane dokumentácie nástrojov financovania.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]