Exsultet

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Exsultet je názov dlhého veľkonočného chválospevu, ktorý na začiatku Veľkonočnej vigílie podľa Rímskeho rítu spieva diakon alebo kňaz. Je to o oslávna pieseň na veľkonočnú sviecu čiže Paškál, ktorá je znamením vzkrieseného Krista. Spieva sa po procesii s Paškálom pred začiatkom bohoslužby slova. Taktiež sa používa aj v Anglikánskej cirkvi a rozličných Luteránskych cirkvách, ako aj v ďalších Západnokresťanských denomináciách.

Exsultet vznikol zrejme medzi 5. a 7. storočím, no jeho pôvod zostáva nejasný.

Rímskokatolícky text[upraviť | upraviť kód]

Slovenský text

Zaplesaj, nebeský chór anjelov,
zaplesajte oslávení v nebi,
nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista.


Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým jasom,
lebo svetlo večného Kráľa
vymanilo ťa z moci temnôt.


Raduj sa aj ty, Matka Cirkev,
ozdobená žiarou Pánovej slávy
a tento chrám nech zaznie naším jasavým spevom.


Ľ: Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Krista.


(S: Prosím vás, teda, bratia a sestry,
ako svedkov svetla, ktoré šíri táto posvätná svieca,
vzývajte so mnou milosrdného a všemohúceho Boha.
On ma bez mojich zásluh,
iba z milosti pridružil k služobníkom oltára,
nech ma teda naplní jasom svojho svetla,
aby som mohol zaspievať chválospev o tejto svieci.)


(S: Pán s vami
Ľ: I s duchom tvojím.)
S: Hore srdcia.
Ľ: Máme ich u Pána.
S: Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
Ľ: Je to dôstojné a správne.


S: Je naozaj dôstojné a správne z hĺbky srdca a z celej duše zvelebovať
neviditeľného, všemohúceho Boha Otca
a ospevovať jeho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista


On namiesto nás splatil večnému Otcovi dlžobu za hirech Adamov
a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia za prvotnú vinu.


Lebo slávime veľkonočné sviatky,
keď bol zabitý pravý Baránok,
ktorého krv posväcuje dveraje veriacich.


Toto je noc,
v ktorej si našim otcom, synom Izraela,
pomohol prejsť suchou nohou cez Červené more,
keď si ich vyviedol z Egypta.


Toto je noc,
v ktorej jas ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu.


Toto je noc,
ktorá dnes na celej zemi veriacich v Krista
vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva hriechu,
vracia im Božiu milosť a vovádza ich do spoločenstva svätých.


Toto je noc,
v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti
a víťazne vstal z hrobu.


Ľ: Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Krista.


S: Veď čo by nám osožilo, že sme sa narodili,
keby nás tvoj Syn nebol vykúpil?
Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota, Otče, aká nevyspitateľná je tvoja láska!
Aby si vykúpil otroka, vydal si na smrť vlastného Syna!


Naozaj potrebný bol hriech Adamov,
ktorý zotrela smrť Kristova!


O šťastná vina,
pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ!


Ľ: Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Krista.


S: Ó naozaj blažená noc,
ktorá bola svedkom preslávnej chvíle,
keď Kristus vstal z mŕtvych.


Toto je noc, o ktorej Písmo hovorí:
Noc bude jasná ako deň,
noc ma obklopí ako žiarivé svetlo.


Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny,
hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným:
odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia a pokorjue pýchu mocných.


Preto v túto milostivú noc, prijmi, presvätý Otče,
našu večernú obetu chvály, ktorú ti prináša svätá Cirkev,
keď rukami svojich služobníkov slávnostne ti predkladá túto veľkonočnú sviecu,
pripravenú z vosku pracovitých včiel.


Ľ: Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Krista.


S: Veď už vieme, čo znamená táto svieca,
ktorú sme na tvoju počesť rozožali z plápolajúceho ohňa.
Hoci jej plameň rozožal sviece dookola,
predsa neubudlo na jeho jase, lebo sa živí roztopeným voskom,
ktorý na túto vzácnu sviecu pripravila usilovná včela.


Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.
Preto ťa, Otče, prosíme, nech táto svieca, zasvätená oslave tvojho mena,
žiari nehasnúcim svetlom a zaháňa nočné temnoty.


Prijmi ju so záľubou a jej žiara nech sa spojí so svetlom nebeských hviezd.
Nech ju nájde horieť ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá:
tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych,
osvecuje ľudstvo veľkonočným svetlom
a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.


Ľ: Amen[1]

Latinský text

Exsúltet iam angélica turba cælórum:
exsúltent divína mystéria:
et pro tanti Regis victória tuba ínsonet salutáris.


Gáudeat et tellus, tantis irradiáta fulgóribus:
et ætérni Regis splendóre illustráta,
tótius orbis se séntiat amisísse calíginem.


Lætétur et mater Ecclésia,
tanti lúminis adornáta fulgóribus:
et magnis populórum vócibus hæc aula resúltet.


[Quaprópter astántes vos, fratres caríssimi,
ad tam miram huius sancti lúminis claritátem,
una mecum, quæso,
Dei omnipoténtis misericórdiam invocáte.
Ut, qui me non meis méritis
intra Levitárum númerum dignátus est aggregáre,
lúminis sui claritátem infúndens,
cérei huius laudem implére perfíciat.]


[V/ Dóminus vobíscum.
R/ Et cum spíritu tuo.]
V/ Sursum corda.
R/ Habémus ad Dóminum.
V/ Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R/ Dignum et iustum est.


Vere dignum et iustum est,
invisíbilem Deum Patrem omnipoténtem
Filiúmque eius unigénitum,
Dóminum nostrum Iesum Christum,
toto cordis ac mentis afféctu et vocis ministério personáre.


Qui pro nobis ætérno Patri Adæ débitum solvit,
et véteris piáculi cautiónem pio cruóre detérsit.


Hæc sunt enim festa paschália,
in quibus verus ille Agnus occíditur,
cuius sánguine postes fidélium consecrántur.


Hæc nox est,
in qua primum patres nostros, fílios Israel
edúctos de Ægypto,
Mare Rubrum sicco vestígio transíre fecísti.


Hæc ígitur nox est,
quæ peccatórum ténebras colúmnæ illuminatióne purgávit.


Hæc nox est,
quæ hódie per univérsum mundum in Christo credéntes,
a vítiis sæculi et calígine peccatórum segregátos,
reddit grátiæ, sóciat sanctitáti.


Hæc nox est,
in qua, destrúctis vínculis mortis,
Christus ab ínferis victor ascéndit.


Nihil enim nobis nasci prófuit,
nisi rédimi profuísset.
O mira circa nos tuæ pietátis dignátio!
O inæstimábilis diléctio caritátis:
ut servum redímeres, Fílium tradidísti!


O certe necessárium Adæ peccátum,
quod Christi morte delétum est!


O felix culpa,
quæ talem ac tantum méruit habére Redemptórem!


O vere beáta nox,
quæ sola méruit scire tempus et horam,
in qua Christus ab ínferis resurréxit!


Hæc nox est, de qua scriptum est:
Et nox sicut dies illuminábitur:
et nox illuminátio mea in delíciis meis.


Huius ígitur sanctificátio noctis fugat scélera, culpas lavat:
et reddit innocéntiam lapsis et mæstis lætítiam.
Fugat ódia, concórdiam parat et curvat impéria.


Huius ígitur sanctificátio noctis fugat scélera, culpas lavat:
et reddit innocéntiam lapsis et mæstis lætítiam.
Fugat ódia, concórdiam parat et curvat impéria.


Alitur enim liquántibus ceris,
quas in substántiam pretiósæ huius lámpadis
apis mater edúxit.


O vere beáta nox,
in qua terrénis cæléstia, humánis divína iungúntur!


Orámus ergo te, Dómine,
ut céreus iste in honórem tui nóminis consecrátus,
ad noctis huius calíginem destruéndam,
indefíciens persevéret.
Et in odórem suavitátis accéptus,
supérnis lumináribus misceátur.


Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in sæcula sæculórum.


R/ Amen.[2][3]
Legenda

S – spievajúci

Ľ – ľud

Časti v zátvorkách spievajúci vynecháva, ak nie je ani diakon ani kňaz

Legenda

V – spievajúci

R – ľud

Časti v zátvorkách spievajúci vynecháva, ak nie je ani diakon ani kňaz

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Dlhý a krátky veľkonočný chválospev [online]. [Cit. 2019-04-22]. Dostupné online.
  2. "The Easter Proclamation." [online]. onlineministries.creighton.edu, [cit. 2019-04-21]. Dostupné online.
  3. Exsultet Video Recording • Paschal Proclamation • Plus MP3 Recordings! [online]. Corpus Christi Watershed, [cit. 2019-04-21]. Dostupné online. (po anglicky)

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Exsultet

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]