Exteritorialita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Exteritorialita je pojem z medzinárodného práva. Pojem pochádza z latinského ex („mimo“) a territorium („územie“) a používa sa pre osoby, veci alebo územia, nachádzajúce sa mimo výsosť štátu, v ktorom sa nachádzajú.

S exteritorialitou tesne súvisí pojem imunita. Pojem exteritoriálneho územia je naopak často nesprávne zamieňaný s pojmami enkláva alebo exkláva (kde ide priamo o cudzie výsostné územie).

Exteritorialita osôb a vecí[upraviť | upraviť zdroj]

Nachádzať sa mimo výsosť štátu v tomto prípade znamená, že dotyčné právne subjekty nepodliehajú miestnemu súdnemu stíhaniu a výkonu moci (čo však neznamená, že nepodliehajú miestnemu právnemu poriadku vôbec). Konkrétne to znamená, že príslušník štátu A, ktorý v štáte B spáchal trestný čin a zároveň v tomto štáte používa privilégium exteritoriality, nemôže tu byť uväznený, postavený pred súd a odsúdený.

Výsada exteritoriality je ako výnimka udeľovaná najmä veľvyslancom, vyslancom a vyššiemu diplomatickému personálu (a často aj ich rodinným príslušníkom), hlavám štátov (vrátane sprievodu) a vojenským jednotkám (vrátane lodí, lietadiel atď.), nachádzajúcim sa na cudzom území na pozvanie alebo v dôsledku medzištátnych zmlúv. Ďalej sem patria sudcovia Medzinárodného súdu, v zmluvne dohodnutých prípadoch aj účastníci medzinárodných konferencíí a organizacií (vrátane ich budov a úradníkov).

Exteritoriálne územie[upraviť | upraviť zdroj]

Exteritoriálne územie je zvláštnym prípadom exteritoriality. Týka sa analogicky predovšetkým pozemkov zastupiteľských úradov vrátane tu sa nachádzajúcich nehnuteľností, vecí a osôb. Exteritoriálne územie samotné však zostáva integrálne súčasťou štátneho územia hosťujúcej zeme. Ďalšie exteritoriálne územia môžu byť dohodnuté zmluvne.

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Exteritorialita na českej Wikipédii.