Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°07′41″S 17°07′55″V / 48,127929°S 17,131956°V / 48.127929; 17.131956

Sídlo univerzity a fakúlt

Fakulta aplikovaných jazykov je najmladšou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vznikla 1. júna 2010[1] transformáciou Ústavu cudzích jazykov na samostatnú fakultu.[2] V súčasnosti ponúka štúdium cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie v dvoch stupňoch štúdia - bakalárskom a magisterskom. Štúdium sa realizuje v kombinácii dvoch nasledovných cudzích jazykov: anglického, nemeckého, španielskeho a francúzskeho.[3]

Charakteristika fakulty[upraviť | upraviť kód]

Hlavným poslaním Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vysokú úroveň komunikatívnej kompetentnosti v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a vybraných spoločenskovedných disciplín. Okrem toho zabezpečuje Fakulta aplikovaných jazykov výučbu cudzích jazykov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.[4]

Koncepcia Fakulty aplikovaných jazykov vychádza z analýzy vzdelávacích cieľov, na ktoré sa fakulta zameriava. Jej cieľom je adekvátne reagovať na požiadavky súčasnej spoločnosti a pripraviť do praxe kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú spĺňať náročné kritériá pôsobenia v štátnej správe, v medzinárodných inštitúciách, nadnárodných spoločnostiach i domácich firmách. Absolventi fakulty budú pripravení v súlade s jej profilom. Vyznačujú sa dobrou komunikatívnou kompetentnosťou vo viacerých jazykoch, znalosťou slovenského jazyka, ako aj schopnosťou aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi.[chýba zdroj]

Interdisciplinárny charakter štúdia radí Fakultu aplikovaných jazykov medzi moderné výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ktoré reagujú na odlišné podmienky v jednotlivých kultúrach globalizovaného sveta. Vedeckovýskumná, publikačná, odborná a pedagogická činnosť súvisí so základným poslaním fakulty a vytvára podmienky na umocnenie jej poslania.[chýba zdroj]

Dôraz na rozvoj jazykových zručností a schopností, interkultúrnej komunikácie a interdisciplinárnych prístupov k študovanej problematike patrí k črtám výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré umožňujú absolventom novej fakulty širokospektrálne uplatnenie na pracovnom trhu. Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie bikultúrnej, resp. multikultúrnej kompetencie rozširuje európsku dimenziu vzdelávania a zodpovedá jeho súčasnému trendu.[5]

Vedenie fakulty[6][upraviť | upraviť kód]

 • doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. - dekan
 • PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. - prodekanka pre štúdium
 • doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD. - prodekanka pre rozvoj
 • doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. - prodekanka pre vedu
 • PhDr. Ildikó Némethová, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Štruktúra fakulty[upraviť | upraviť kód]

 • Katedra jazykovedy a translatológie
 • Katedra interkultúrnej komunikácie
 • Katedra anglického jazyka
 • Katedra nemeckého jazyka
 • Katedra románskych a slovanských jazykov

Významné publikácie zamestnancov fakulty [7][8][upraviť | upraviť kód]

 • VARELA CANO, Diana Patricia (2012): Factores que influyen en la edquisición de una lengua extranjera: estudio monográfico. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-606-16-0159-2
 • ADAMCOVÁ, Lívia - ADAMCOVÁ, Silvia (2014): Grundlagen der deutschen Literatur: eine geschichtliche Darstellung. Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0810-8
 • ŠTEFANČÍK, Radoslav et al. (2015): Aktuelle Tendenzen in der Sprachforschung. Eisenstadt: E. Weber Verlag, ISBN 978-385253-523-4
 • SPIŠIAKOVÁ, Mária (2016): El español actual: la unidad y la variedad. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, ISBN 978-3-943906-25-7
 • ŠTEFANČÍK, Radoslav (2017): Financovanie politických strán na príklade Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Výzva pre Slovensko? Praha: Machiavelli Press, ISBN 978-80-88147-05-3
 • LIŠKOVÁ, Danuša - ŠTEFANČÍK, Radoslav et al. (2017): Macht der Sprache – Sprache der Macht. Eine kontrastive mehrsprachige Analyse anhand von Korpustexten der meinungsbildenden Tageszeitungen mit Fokus auf Phraseologie- und Metaphernforschung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, ISBN 978-3-8300-9571-2
 • LIŠKOVÁ, D.; ŠTEFANČÍK, R. et al. (2017): Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, ISBN 978-3-339-10026-9

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Zriaďovacia listina Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave [online]. Ekononická univerzita v Bratislave, 1.6.2010, [cit. 2017-09-19]. Dostupné online.
 2. BRATISLAVA, University of Economics in. História fakulty - Fakulta aplikovaných jazykov [online]. faj.euba.sk, [cit. 2017-09-17]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE. Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2014 - 2018 [online]. Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, December 2015, [cit. 2017-09-19]. Dostupné online.
 4. BRATISLAVA, University of Economics in. Rozdelenie a rozvrhy jazykových krúžkov študentov NHF, OF, FHI, FPM a FMV na ZS 2017/2018 - Fakulta aplikovaných jazykov [online]. faj.euba.sk, [cit. 2017-09-19]. Dostupné online. (po anglicky)
 5. BRATISLAVA, University of Economics in. O fakulte - Fakulta aplikovaných jazykov [online]. faj.euba.sk, [cit. 2017-09-17]. Dostupné online. (po anglicky)
 6. Vedenie fakulty - Fakulta aplikovaných jazykov [online]. faj.euba.sk, [cit. 2018-12-30]. Dostupné online.
 7. Katalóg Slovenskej ekonomickej knižnice [online]. [Cit. 2017-09-21]. Dostupné online.
 8. BRATISLAVA, University of Economics in. Nové publikácie - Fakulta aplikovaných jazykov [online]. faj.euba.sk, [cit. 2017-09-21]. Dostupné online. (po anglicky)