Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Budova FMV EUBA

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (skr. FMV EU) je jej druhou najmladšou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá vznikla dňa 17. januára 2000. Ponúka tri stupne štúdia: bakalárske, inžinierske a doktorandské. Dve nižšie formy sa študujú výlučne dennou formou, u doktorantov je zavedená aj externá forma štúdia.

Orgány fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Základným útvarom fakulty je dekanát, ktorý tvorí:

 • Dekan
 • 4 prodekani
 • Sekretariát dekana,
 • Študijný referát,
 • Referát pre vedu, výskum a doktorandské štúdium,
 • Referát pre zahraničné vzťahy

Výkonným útvarom fakulty je vedenie, ktoré tvorí:

 • Dekan
 • 4 prodekani
 • Tajomník fakulty,

Poradným útvarom fakulty je kolégium dekana, ktoré sa skladá z:

 • Dekana
 • 4 prodekanov
 • Tajomníka fakulty,
 • Predsedov katedier,
 • Predsedu akademického senátu,
 • Zástupcu odborov,
 • Zástupcu študentov

Kontrolným útvarom fakulty je akademický senát, ktorý tvorí:

 • 7 zástupcov zamestnancov fakulty s právom voľby podpredsedu
 • 4 zástupcovia študentov (z toho 3 za prvé dva stupne štúdia a 1 za doktorantov) s právom voľby podpredsedu

Odborne-garančným útvarom fakulty je vedecká rada, ktorú tvoria odborníci v danej vednej oblasti pôsobiaci na Fakulte medzinárodných vzťahov aj mimo nej.

Katedry[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie, Department of International Economic Relations and Economic Diplomacy
 2. Katedra medzinárodného práva, Department of International Law
 3. Katedra medzinárodných politických vzťahov, Department of International Political Relations

1. stupeň štúdia – Medzinárodné ekonomické vzťahy[upraviť | upraviť zdroj]

Základné informácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Forma štúdia – denná
 • Dĺžka štúdia – 3 roky
 • Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu – Bc.
 • Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 150

Podmienky prijatia[upraviť | upraviť zdroj]

Platia spoločné podmienky prijatia pre všetky fakulty Ekonomickej univerzity. Prijímacia skúška pozostáva z písomných testov z:

 • matematiky
 • základov ekonómie a ekonomiky
 • dvoch svetových jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky,) na rovnakej úrovni, u cudzincov, okrem Česka, sa ako jeden cudzí jazyk uvádza slovenský jazyk.

Z dvoch svetových jazykov, z ktorých študent vykonal prijímaciu skúšku, absolvuje v príslušnom semestri štúdia štátnu skúšku

2. stupeň štúdia – Hospodárska diplomacia[upraviť | upraviť zdroj]

Základné údaje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Forma štúdia – denná
 • Dĺžka štúdia –  2 roky
 • Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu – Ing.

Podmienky prijatia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia

3.stupeň štúdia – Doktorandský[upraviť | upraviť zdroj]

Základné údaje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Forma štúdia – denná a externá
 • Dĺžka štúdia –  3 roky denná, 5 rokov externá
 • Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu – PhD.

Podmienky prijatia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • Aktívna znalosť 2 svetových jazykov
 • Odovzdanie dizertačného projektu

Uplatnenie absolventov[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci štúdia študijného programu získavajú študenti FMV EU vedomosti v oblasti medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, znalosti z cudzích jazykov na úrovni štátnej záverečnej skúšky z odborného jazyka. Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie predovšetkým v orgánoch verejnej správy, v inštitúciách štátnej správy ako aj v súkromnej sfére v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°07′34″S 17°08′02″V / 48,126014°S 17,134005°V / 48.126014; 17.134005