Finančná rezerva

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Finančná rezerva je zábezpeka, vytvorená na financovanie neočakávaných, ale aj plánovaných výdavkov. Vytvára sa spravidla vo výške 6-násobku mesačných výdavkov domácnosti, čím sa stáva ochranou pred úpadkom.

Predstavuje istotu zdroja financií v prípade nepredvídateľnej nepriaznivej situácie, ktorej výsledkom je zníženie, resp. až strata príjmu. Je tak prevenciou pred existenčnými problémami. Takouto situáciou môže byť:

 • strata zamestnania
 • dlhodobá pracovná neschopnosť
 • neočakávané výdavky (riešenie havárie v byte, opravu auta a pod.)

Finančnú rezervu si vytvárajú aj spoločnosti, ktorým slúži v prípade hospodárskeho poklesu, zníženia odbytu či iných nepriaznivých situácií.

Vytvorenie finančnej rezervy[upraviť | upraviť zdroj]

Prvoradým krokom je zistenie potrebnej výšky finančnej rezervy. Zdroje by mali byť k dispozícii v priebehu niekoľkých dní a preto je vhodné dať ich na vkladový alebo sporiaci účet, vkladnú knižku, prípadne krátkodobo investovať. Ideálne je vytvorenie rezervy pravidelným odkladaním časti príjmu.

Výška rezervy[upraviť | upraviť zdroj]

Výška rezervy závisí od mnohých faktorov, napríklad:

 • výška mesačných výdavkov
 • pracovná pozícia a perspektíva do budúcna
 • obdobie, na aké ma rezerva slúžiť
 • iné faktory (zdravotný stav, vek a pod.)

Možnosti zhodnocovania[upraviť | upraviť zdroj]

Pri zhodnocovaní sa posudzuje riziko investície, výnos z vkladu a likvidita. Medzi najdostupnejšie formy patrí:

Všeobecné odporúčania[upraviť | upraviť zdroj]

 • neskúsení a nezorientovaní by sa mali obrátiť na finančných poradcov
 • rezervu je vhodné zhodnocovať v nízko rizikovom a vysoko likvidnom produkte (bežný alebo sporiaci účet, termínovaný vklad)
 • voľné prostriedky je vhodné investovať do výnosnejších produktov (akcie, dlhopisy)
 • finančná rezerva by mala pozostávať z krátkodobej (do 1 roka), strednodobej (1 - 5 rokov) a dlhodobej zložky (viac ako 5 rokov)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]