Gestaltistická metodológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Gestaltistická metodológia vznikla ako reakcia na Wundta.

Založil ju Max Wertheimer v roku 1912 spolu s Koffkom a Kohlerom.

Tvarová psychológia je postavená na holistickom princípe, celok považuje za viac ako súčet častí a jednotlivé vníma skôr ako tvary (nemecky gestalt) celku, než ako samostatné, oddeliteľné časti.

Snažili sa vysvetliť, ako vnímame tvar, rýchlosť, hĺbku a čas.


Tvarová psychológia (tiež gestalt psychológia, gestalt princípy alebo gestaltismus) presadzuje zásadu tzv. celistvosti.