Gravitačný kolaps (astronómia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Gravitačný kolaps je proces, pri ktorom sa z hviezdy stáva čierna diera. Na stred hmotnejšej hviezdy pôsobia (hmotnosťou) všetky častice, ktoré na nej sú. Premeny častíc, vypúšťanie energie a ostatné deje v hviezde spôsobujú, že častice na jej povrchu sú "odtláčané" von, aj keď hviezdu vplyvom jej gravitácie nikdy neopustia. Keď sa minie "hviezdne" palivo, už častice padajú voľne k stredu hviezdy. Vzniká obrovská hustota s obrovskou hmotnosťou. V prípade, že je hviezda ťažká, v jej strede vzniká singularita - miesto s nekonečnou hmotnosťou a hustotou, lebo hviezda sa pod vplyvom vlastnej gravitácie zmršťuje viac a viac. V momente, keď jej gravitácia bude silná dosť na to, aby z nej neuniklo ani svetlo, vzniká čierna diera.