Hallov jav

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Schéma Hallovho javu, ukazujúca prúd elektrónov.
Legenda:
1. Elektróny (smer prúdu je podľa konvencie opačný!)
2. Polovodič
3. Magnety
4. Magnetické pole
5. Zdroj energie
Popis:
Na obrázku „A“ dostáva polovodič negatívny náboj symbolizovaný modrou farbou a kladný náboj symbolizovaný farbou červenou. Na obrázkoch „B“ a „C“ sa elektrický prúd obracia, čo spôsobuje zmenu polarizácie. Zmena prúdu a magnetického poľa opäť vytvára záporný náboj v hornej časti polovodiča (obrázok „D“).

Hallov jav je vznik potenciáloveho rozdielu na elektródach polovodičovej doštičky, ktorou prechádza elektrický prúd a sučasne sa nachádza v magnetickom poli s magnetickou indukciou neparalelnou (často kolmo pôsobiacou) so smerom vektoru prúdovej hustoty, charakterizovanom tzv. Hallovým napätím.

Hallov jav je proces generovania Hallovho elektrického poľa v polovodiči (existuje i v kovoch, ale vzhľadom ku vysokej koncentrácii vodivostných elektrónov sa takmer neuplatňuje) za súčasného pôsobenia vonkajšieho elektrického a magnetického poľa. Dôsledkom toho sa hromadí na jednej strane látky záporný náboj a na strane druhej náboj kladný. Vďaka tomu, že póly majú rôzny potenciál, vzniká Hallovo napätie. Doštičkou potom preteká prúd o hustote

j_x = qnv_d

Pôsobením Lorentzovej sily F_y = qv_dB_z (Bz je indukcia) sú nosiče vychyľované na jeden pól doštičky.

Hallovo pole vyvolá opačnú silu k Lorentzovej sile F_y = qE_H

Jav bol objavený Edwinem Hallom v roku 1879 a na počesť nesie jeho meno.

Hallovo napätie[upraviť | upraviť zdroj]

Následkem Hallovho javu vzniká Hallovo napätie:

 U_h = R_H \frac{IB_y}{d}

Hallova konštanta[upraviť | upraviť zdroj]

Hallov jav

Súčiniteľ R_H nazývaný Hallova konštanta má rozmer  m^3A^{-1}s^{-1}. Umožňuje stanoviť typ vodivosti polovodiča (za predpokladu, že poznáme orientáciu elektrického poľa a magnetického poľa v predmete). Dá sa vyjadriť ako :

 R_H = -A_H \frac{1}{qn_n}

Pre polovodič typu N je znamienko záporné, ale pre polovodič typu P je kladné. A_H je tzv. rozptylový faktor. Jeho hodnota sa pohybuje medzi 1 (hodnota kovov) a 2 pre polovodiče (pre slabo dotované polovodiče je asi 1,17)

Využitie Hallovho javu[upraviť | upraviť zdroj]

Hallov jav sa používa pre meranie magnetických polí, prúdu (bez kontaktu), pre bezkontaktné spínanie v elektrotechnike a pod.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]