Haskell (programovací jazyk)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Haskell je štandardizovaný funkcionálny programovací jazyk s voľnou sémantikou (lenivé vyhodnocovanie) pomenovaný po logikovi Haskellovi Currym. Bol vytvorený v 90. rokoch 20. storočia. Posledným polooficiálnym štandardom je Haskell 98, ktorý definuje minimálnu a portabilnú verziu jazyka využiteľnú na výuku alebo ako základ ďalších rozšírení. Jazyk sa rýchlo vyvíja, predovšetkým vďaka svojim implementáciám Hugs a GHC (pozri nižšie), ktoré predstavujú súčasný de facto štandard.

Medzi zaujímavé vlastnosti jazyka Haskell patrí podpora rekurzívnych funkcií a údajových štruktúr, pattern matching, expanzia zoznamov a strážne výrazy. Takáto kombinácia schopností umožňuje tvorbu funkcií, ktoré by sa v procedurálnych jazykoch implementovali ťažko, zatiaľ, čo v Haskelli sú triviálne. Haskell je v roku 2002 funkcionálny jazyk, na ktorom sa vykonáva najviac výskumu. Bolo vyvinutých niekoľko variantov: paralelizovateľné verzie od MIT a Glasgowskej univerzity, obe sa nazývajú Haskell; paralelnejšie a distribuovanejšie verzie nazývané Distributed Haskell (bývalý Goffin) a Eden; verzia implementujúca špekulatívne vyhodnocovanie nazývaná Eager Haskell a niekoľko objektovo orientovaných verzií: Haskell++, O'Haskell a Mondrian.

Existuje aj jazyk podobný Haskellu, ktorý ponúka nový spôsob podpory vývoja GUI nazývaný Concurrent Clean. Jeho najväčšou odchýlkou od Haskellu je použitie jedinečných typov a monáda.

Mark Jones vyvinul výučbovú verziu jazyka nazývanú Gofer. Bola nahradená systémom HUGS (Haskell User's Gofer System), pozri implementácie dolu.

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Definícia funkcie faktoriálu:

 fac 0 = 1
 fac n = n * fac (n - 1)

Iná definícia faktoriálu (používa funkciu product zo štandardnej knižnice Haskellu):

 fac n = product [1..n]

Naivná implementácia funkcie vracajúcej n-tý prvok Fibonacciho postupnosti:

 fib 0 = 0 
 fib 1 = 1 
 fib n = fib (n - 2) + fib (n - 1)

Funkcia vracajúca čísla Fibonacciho postupnosti s lineárnou výpočtovou zložitosťou.

 fibs@(_:rest) = 0 : 1 : (zipWith (+) fibs rest)

Predchádzajúca funkcia vytvorí nekonečný zoznam, čo je možné vďaka lenivému vyhodnocovaniu. Je možné ho implementovať ako

 fib n = fibs !! n

(!! je operátor, ktorý vráti n-tý prvok zoznamu).

Elegantný zápis triediaceho algoritmu quicksort:

 qsort [] = []
 qsort (pivot:tail) = 
  qsort left ++ [pivot] ++ qsort right
  where
   left = [y | y <- tail, y < pivot]
   right = [y | y <- tail, y >= pivot]

Implementácie[upraviť | upraviť zdroj]

Nasledujúce implementácie celkom (alebo takmer celkom) vyhovujú štandardu Haskell 98 a sú distribuované pod open source licenciou. V súčasnosti neexistujú komerčné implementácie.

 • Hugs je interpreter bajtkódu. Ponúka rýchly preklad programov a znesiteľnú rýchlosť spúšťania. Je vhodný predovšetkým na výučbové účely.
 • Glasgow Haskell Compiler kompiluje do natívneho kódu niekoľkých rôznych počítačových architektúr a do jazyka C. GHC je pravdepodobne najpopulárnejšia implementácia a existuje preň pomerne veľké množstvo užitočných knižníc (napr. väzby na OpenGL).
 • nhc98 je ďalším kompilátor bajtkódu, ale jeho programy bežia výrazne rýchlejšie ako s HUGS. Nhc98 sa zameriava na minimalizáciu použitia pamäte a preto je ideálny na použitie na starších počítačoch.
 • HBC je ďalší kompilátor natívneho kódu. Jeho vývoj pred dlhším časom ustal, ale je stále použiteľný.
 • Helium novším dialektom Haskellu. Zameriava sa na jednoduché naučenie. Momentálne mu chýbajú typové triedy, čo ho robí nekompatibilným s mnohými programami v Haskelle.

Rozšírenia[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]