Heraldická figúra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Heraldická figúra, (franc. pièce, angl. ordinary) je geometrický vzor a tvar, vymyslený tak, aby bola možná väčšia rozmanitosť erbov. Vychádza zo základných geometrických tvarov, čiar a ich kombinácii tak, aby bola ľahko klasifikovatelná a pomenovatelná v blazóne. Odtiaľ aj názov heraldická (týkajúca sa erbu) – vychádzajúca z heraldických pravidiel a postupov. Termín „heraldická figúra“ nie je totožný s termínom „heroldská figúra“.

Delenie[upraviť | upraviť zdroj]

Heraldické figúry sa delia na:

  • Hlavné
  • Vedľajšie angl. subordinaries

Figúry sú vždy umiestnené na niečom. Buďto prekrývajú celý štít erbu, alebo jeho časť – oddelenú delením štítu. Heraldické figúry sa zväčša neprekrývajú, každá má vždy svoju farbu, pričom musia spĺňať pravidlo kontrastných farieb.

Hlavné figúry[upraviť | upraviť zdroj]

Rakúsky erb, súčasť štátneho znaku Rakúska.

Medzi hlavné figúry sa zaraďujú tie, ktoré sa v angličtine označujú ako tzv. ordinaries honourable, čiže čestné figúry.

Hlavná figúra by podľa estetického pravidla mala obsahom zaberať presnú tretinu erbu. Často je to kvôli plnosti erbu nemožné. Býva to typické u jednofigúrových erbov, ako je napr. rakúsky erb: červený, na ňom biele brvno.

Figúra však môže byť aj menšia, tenšia, ide potom o deminutívum. Tieto sú zobrazené väčšinou vo dvojici, alebo v ešte väčšom počte, do štyroch.

Keď okolo hlavnej figúry idú dve menšie, alebo jedna rovnakého druhu, ide o tzv. cottise. Nemusia mať rovnakú farbu ani typ čiary.

Figúra môže mať ako okraj ľubovoľný typ čiary.

Hlavné figúry sú tvarovo podobné deleniam štítu, vychádzajú z rovnakých trás čiar ako delenia, na rozdiel od mnohých vedľajších figúr (možno až na gyrron).


Vedľajšie figúry[upraviť | upraviť zdroj]

Vedľajšie heraldické figúry (angl. subordinaries) sú tie erbové figúry, ktoré sa síce podobajú na hlavné v tom, že spĺňajú ich "pravidelnosť" (vychádzajú z heraldických a geometrických princípov), no odlišujú sa od nich najmä tým, že nevedú vždy po heraldických trasách delenia a ďalej aj menej častým používaním. Taktiež nemusia zaberať tretinu štítu a väčšinou sú menšie.

Pohyblivé figúry[upraviť | upraviť zdroj]

Podkategóriou vedľajších heraldických figúr sú aj tzv. pohyblivé figúry. Tie vychádzajú z geometrických princípov, ale používaním sa blížia k heroldským figúram.

Pojmy k farbe a zobrazeniu figúry[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem určených farbami, môžu byť heraldické figúry aj voided – teda také, že vidno len ich obrys a pole pod nimi presvitá alebo je úplne cez ne vidieť.