Hexakyanoželeznatan draselný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hexakyanoželeznatan draselný
Hexakyanoželeznatan draselný
Hexakyanoželeznatan draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C6N6FeK4
Synonymá hexakyanidoželeznatan draselný
žltá krvná soľ
ferokyanid draselný
Vzhľad žltá kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 368,345 g/mol
Teplota topenia 70 °C (trihydrát)
Teplota varu 400 °C (rozklad)
Hustota 1,889 g/cm³ (trihydrát)
Rozpustnosť 28 g/100 ml (20 °C)
35,3 g/100 ml (30 °C)
67 g/100 ml (80 °C)
75,7 g/100 ml (100 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -594,1 kJ/mol
-1 423,8 kJ/mol (trihydrát)
Štandardná entropia 418,8 J K-1 mol-1
598 J K-1 mol-1 (trihydrát)
Štandardná Gibbsová energia -453,1 kJ/mol
-1 097,5 kJ/mol (trihydrát)
Merná tepelná kapacita 0,902 J K-1 g-1
1,11 J K-1 g-1 (trihydrát)
Bezpečnosť
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 13943-58-3 (bezvodý)
14459-95-1 (trihydrát)
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hexakyanoželeznatan draselný (iné názvy: hexakyanidoželeznatan draselný[1], žltá krvná soľ, ferokyanid draselný) je komplexná zlúčenina železa. Jej vzorec je K4[Fe(CN)6].

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Hoci je v názve slovo „krvná“, v krvi sa nenachádza. Svoj názov získala historicky, keď sa pripravovala tavením potaše (K2CO3) s dusíkatými prírodnými látkami (napr. krvou, kožou alebo mäsom zotletých zvierat). Na rozdiel od červenej krvnej soli neuvoľňuje ani v stopovom množstve kyanidové ióny CN-, ktoré zabraňujú bunkovému dýchaniu, či dokonca prenosu kyslíku v krvi hemoglobínom.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Slúži na výrobu farbív. Reakciou so železitými iónmi vzniká modrá zrazenina, známa ako berlínska (pruská) modrá (Fe4[Fe(CN)6]3), čo sa využíva v kvalitatívnej analýze. Berlínska modrá sa skôr získavala zo živočíšnych zdrojov. Vyžíhaním zrazenej krvi vznikla žltá krvná soľ, ktorá bola potom zrážaná pyritovými výluhmi (Fe3+).[2] V potravinárstve a v cestnej údržbe sa používa ako protihrudkujúca látka kuchynskej soli. Na potravinách je označovaná ako E536.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Slovenské chemické názvoslovie v medicíne
  2. Martin Hrubý-Barvy očima chemika

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.