SI

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu SI pozri Si.

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie fyzikálne jednotky. Medzinárodne garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov Medzinárodný úrad pre miery a váhy v Sèvres vo Francúzsku. Na Slovensku je to Slovenský metrologický ústav. Jednotky, ktoré je možné na Slovensku používať, vrátane jednotiek SI, sú definované Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 173/2018 Z.z. o zákonných meracích jednotkách.[1]

Základné jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

Základných jednotiek je sedem: sekunda, meter, kilogram, ampér, kelvin, mól a kandela.

Základné jednotky SI
Názov Symbol Veličina Značka veličiny Definícia
sekunda
s
čas t Sekunda sa definuje fixovaním číselnej hodnoty frekvencie žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami hyperjemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133, ΔνCs, rovnej 9 192 631 770, ak je vyjadrená v jednotke Hz, ktorá sa rovná s-1.[2]
meter
m
dĺžka l Meter sa definuje fixovaním číselnej hodnoty rýchlosti svetla vo vákuu c rovnej 299 792 458, ak je vyjadrená v jednotke m · s-1 a sekunda je definovaná prostredníctvom ΔνCs.[2]
kilogram
kg
hmotnosť m Kilogram sa definuje fixovaním číselnej hodnoty Planckovej konštanty h rovnej 6,626 070 15 × 10-34, ak je vyjadrená v jednotke J · s, ktorá sa rovná súčinu kg · m2 · s-1, ak meter a sekunda sú definované prostredníctvom c a ΔνCs.[2]
ampér
A
elektrický prúd I Ampér sa definuje fixovaním číselnej hodnoty elementárneho náboja e rovnej 1,602 176 634 × 10-19, ak je vyjadrená v jednotke C, ktorá sa rovná súčinu A · s, ak sekunda je definovaná prostredníctvom ΔνCs.[2]
kelvin
K
termodynamická teplota T Kelvin sa definuje fixovaním číselnej hodnoty Boltzmannovej konštanty k rovnej 1,380 649 × 10-23, ak je vyjadrená v jednotke J · K-1, ktorá sa rovná súčinu kg · m2 · s-2 · K-1, ak kilogram, meter a sekunda sú definované prostredníctvom h, c a ΔνCs.[2]
mól
mol
látkové množstvo n Mól sa definuje tak, že jeden mól obsahuje presne 6,022 140 76 × 1023 elementárnych entít, pričom toto číslo je pevne určená číselná hodnota Avogadrovej konštanty, NA, ak je vyjadrená v jednotke mol-1 a nazýva sa Avogadrovo číslo; látkové množstvo, symbol n, systému je mierou počtu špecifikovaných elementárnych entít, pričom týmito entitami môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny častíc.[2]
kandela
cd
svietivosť I Kandela sa definuje ako pevne určená číselná hodnota svetelnej účinnosti monochromatického žiarenia s frekvenciou 540 × 1012 Hz, Kcd, rovná 683, ak je vyjadrená v jednotke lm · W-1, ktorá sa rovná súčinu cd · sr · W-1 alebo súčinu cd · sr · kg-1 · m-2 · s3, ak kilogram, meter a sekunda sú definované prostredníctvom h, c a ΔνCs.[2]

Odvodené jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

Odvodené jednotky sa tvoria kombináciou základných jednotiek, kvôli dĺžke a zložitosti sa niektoré z nich označujú novým názvom. Abecedný zoznam odvodených jednotiek: coulomb, kilogram na meter kubický, meter štvorcový, meter kubický, meter za sekundu, newton, ohm, pascal, volt, watt, henry, farad, joule, weber, Ampér závit na meter, siemens, hertz, sievert

Predpony[upraviť | upraviť zdroj]

Predpony slúžia na vyjadrenie násobkov alebo častí základných a odvodených jednotiek.

skr. názov pôvod hodnota hodnota názov
Y yotta tal. otto = osem 1024 (10008) 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilión
Z zetta tal. sette = sedem 1021 (10007) 1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
E exa gr. εξάκις, hexákis = šesťkrát 1018 (10006) 1 000 000 000 000 000 000 trilión
P peta gr. pentákis = päťkrát 1015 (10005) 1 000 000 000 000 000 biliarda
T tera gr. τέρας, téras = tetrákis = štyrikrát 1012 (10004) 1 000 000 000 000 bilión
G giga gr. γίγας, gígas = obrovský 109 (10003) 1 000 000 000 miliarda
M mega gr. μέγας, mégas = veľký 106 (10002) 1 000 000 milión
k kilo gr. χίλιοι, chílioi = tisíc 103 1 000 tisíc
h hekto gr. εκατόν, hekatón = sto 102 100 sto
da deka gr. δέκα, déka = desať 101 10 desať
100 1 jeden
d deci lat. decimus = desatina 10−1 0,1 desatina
c centi lat. centesimus = stotina 10−2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus = tisícina 10−3 0,001 tisícina
μ mikro gr. μικρός, mikrós = malý 10−6 (1000−2) 0,000 001 milióntina
n nano gr. νάνος, nános = trpaslík 10−9 (1000−3) 0,000 000 001 miliardtina
p piko tal. piccolo = malý 10−12 (1000−4) 0,000 000 000 001 bilióntina
f femto škand. femton = pätnásť 10−15 (1000−5) 0,000 000 000 000 001 biliardtina
a atto škand. arton = osemnásť 10−18 (1000−6) 0,000 000 000 000 000 001 trilióntina
z zepto lat. septem = sedem 10−21 (1000−7) 0,000 000 000 000 000 000 001 triliardtina
y yokto lat. octo = osem 10−24 (1000−8) 0,000 000 000 000 000 000 000 001 kvadrilióntina

Vedľajšie jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

Vedľajšie jednotky sú jednotky, ktoré úplne nezapadajú do sústavy SI, ale sú povolené pre svoju všeobecnú rozšírenosť a užitočnosť: hodina, minúta, stupeň Celzia, liter...

Externé zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. [1]
  2. a b c d e f g SLOV-LEX. 173/2018 Z.z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, me... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-01-11]. Dostupné online.