SI

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu SI pozri Si.

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie fyzikálne jednotky. Medzinárodne garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov Medzinárodný úrad pre miery a váhy v Sèvres vo Francúzsku. Na Slovensku je to Slovenský metrologický ústav. Jednotky, ktoré je možné na Slovensku používať, vrátane jednotiek SI, sú definované Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 173/2018 Z.z. o zákonných meracích jednotkách.[1]

Základné jednotky[upraviť | upraviť kód]

Základných jednotiek je sedem: meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mól a kandela.

Základné jednotky SI
Názov Symbol Veličina Značka veličiny Definícia
meter
m
dĺžka l Meter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy (podľa 17. CGPM, 1983).
kilogram
kg
hmotnosť m Definácia kilogramu platná od roku 2019:

Kilogram je hmotnosť, pri ktorej má Plankova konštanta vyjadrená v jednotkách J⋅s (čo je ekvivalentné kg⋅m2⋅s−1) hodnotu presne 6,626 070 15×10−34 kg⋅m2⋅s−1.

Definícia kilogramu platná do roku 2019: Kilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platino - irídiový valec), ktorý je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) v Paríži (podľa 1. CGPM, 1889).

Kilogram je základná jednotka SI s predponou; gram je definovaný ako odvodená jednotka rovná 1/1000 kilogramu; predpony ako mega sa pridávajú ku gramu, nie kilogramu; napr. Mg, nie Mkg.

sekunda
s
čas t Sekunda je trvanie presne 9 192 631 770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu cézia (133Cs) pri teplote 0 kelvinov (podľa 13. CGPM, 1967 – 1968).
ampér
A
elektrický prúd I Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzdialenosti 1 m od seba, vyvolá silu 2×10−7 newtonu na 1 meter dĺžky vodičov (podľa 9. CGPM, 1948). Jednotka je pomenovaná podľa Andrého Maria Ampéra (1775 – 1836).
kelvin
K
termodynamická teplota T Kelvin je 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody (podľa 13. CGPM, 1967). Jednotka je pomenovaná podľa Williama Thomsona lorda Kelvina (1824 – 1907).
mól
mol
látkové množstvo n Mol je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entít), koľko je atómov v 0,012 kg čistého uhlíka (12C) (podľa 14. CGPM, 1971). Pri udávaní látkového množstva treba elementárne častice (entity) špecifikovať; môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia častíc. Ide približne o 6,02214199×1023 entít.
kandela
cd
svietivosť I Kandela je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540×1012 hertzov, a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián (podľa 16. CGPM, 1979).

Odvodené jednotky[upraviť | upraviť kód]

Odvodené jednotky sa tvoria kombináciou základných jednotiek, kvôli dĺžke a zložitosti sa niektoré z nich označujú novým názvom. Abecedný zoznam odvodených jednotiek: coulomb, kilogram na meter kubický, meter štvorcový, meter kubický, meter za sekundu, newton, ohm, pascal, volt, watt, henry, farad, joule, weber, Ampér závit na meter, siemens, hertz, sievert

Predpony[upraviť | upraviť kód]

Predpony slúžia na vyjadrenie násobkov alebo častí základných a odvodených jednotiek.

skr. názov pôvod hodnota hodnota názov
Y yotta tal. otto = osem 1024 (10008) 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilión
Z zetta tal. sette = sedem 1021 (10007) 1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
E exa gr. εξάκις, hexákis = šesťkrát 1018 (10006) 1 000 000 000 000 000 000 trilión
P peta gr. pentákis = päťkrát 1015 (10005) 1 000 000 000 000 000 biliarda
T tera gr. τέρας, téras = tetrákis = štyrikrát 1012 (10004) 1 000 000 000 000 bilión
G giga gr. γίγας, gígas = obrovský 109 (10003) 1 000 000 000 miliarda
M mega gr. μέγας, mégas = veľký 106 (10002) 1 000 000 milión
k kilo gr. χίλιοι, chílioi = tisíc 103 1 000 tisíc
h hekto gr. εκατόν, hekatón = sto 102 100 sto
da deka gr. δέκα, déka = desať 101 10 desať
100 1 jeden
d deci lat. decimus = desatina 10−1 0,1 desatina
c centi lat. centesimus = stotina 10−2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus = tisícina 10−3 0,001 tisícina
μ mikro gr. μικρός, mikrós = malý 10−6 (1000−2) 0,000 001 milióntina
n nano gr. νάνος, nános = trpaslík 10−9 (1000−3) 0,000 000 001 miliardtina
p piko tal. piccolo = malý 10−12 (1000−4) 0,000 000 000 001 bilióntina
f femto škand. femton = pätnásť 10−15 (1000−5) 0,000 000 000 000 001 biliardtina
a atto škand. arton = osemnásť 10−18 (1000−6) 0,000 000 000 000 000 001 trilióntina
z zepto lat. septem = sedem 10−21 (1000−7) 0,000 000 000 000 000 000 001 triliardtina
y yokto lat. octo = osem 10−24 (1000−8) 0,000 000 000 000 000 000 000 001 kvadrilióntina

Vedľajšie jednotky[upraviť | upraviť kód]

Vedľajšie jednotky sú jednotky, ktoré úplne nezapadajú do sústavy SI, ale sú povolené pre svoju všeobecnú rozšírenosť a užitočnosť: hodina, minúta, stupeň Celzia, liter...

Externé zdroje[upraviť | upraviť kód]

Referencie[upraviť | upraviť kód]