Radián

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Radián (rad) je v sústave SI jednotka rovinného uhla. Patrí medzi odvodené jednotky SI.

Radián je definovaný ako rovinný uhol, ktorý s vrcholom v strede kružnice vytína na obvode tejto kružnice oblúk dĺžky rovnajúcej sa jej polomeru. Keďže obvod tejto kružnice je 2 \pi r, uhol, ktorý jeden raz "obtáča" kružnicu, má veľkosť 2 \pi.

Radián je bezrozmerný, lebo 1 rad = m·m–1 = 1. Je ale užitočné rozlišovať medzi bezrozmernými hodnotami rôzneho druhu, takže sa v praxi používa symbol "rad", kdekoľvek to je vhodné. Ak nie sú explicitne udané jednotky uhlov, vo vedeckej teórii i praxi sa predpokladá použitie oblúkovej miery, teda hodnoty uhlov sú v radiánoch. Uhly v stupňoch sa odlišujú používaním symbolu ° (stupeň).

Príkladom odvodenej jednotky obsahujúcej radián je uhlová rýchlosť, ktorá má rozmer rad.s^{-1}, resp. len s^{-1}.