Hovorová frazeológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hovorová frazeológia je množina frazém, ktoré sa vyznačujú hovorovosťou. Za príbuzný termín zo štylistického hľadiska treba pokladať označenie ľudová frazeológia (p. štylistická klasifikácia frazém). Vlastný obsah týchto pojmov sa prekrýva. Pričom termínom hovorová frazeológia sa sledujú príslušné štylistické vlastnosti frazém a pri termíne ľudová frazeológia sa mieri na ľudový pôvod istých zvratov. Príznak hovorovosti je prítomný vo väčšine frazém, a tak sa v slovníkových opisoch zvyčajne ani osobitne nevyznačuje. Vyznačuje sa len v prípadoch výraznej hovorovosti.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.