Hríb obyčajný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hríb obyčajný[1][2][3][4][5] (iné názvy: hríb pravý[6]; staršie alebo ľudovo: dubák v širšom zmysle[7][3][4][5], hríb[3][4][5], tvrdoš[3][4], bukovec[3][4] a veľa iných názvov[4][5]; zastarano: hríb obecný[3], hríb jedlý[8], hríb tvrdý[3], dedec[3], bukový hríb[3], čierny hríb[3]; lat. Boletus edulis v širšom zmysle) bol v niektorých starších systémoch druh huby z rodu hríb (lat. Boletus), ktorý (popri niekoľkých severoamerických taxónoch) zahŕňal nasledujúce európske dnes samostatné druhy húb:[1][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

Alternatívne sa uvedené druhy niekedy hodnotili ako skupina druhov či komplex druhov Boletus edulis[10][33][18].

Pokiaľ ide o slovenské názvy, ako súčasť druhu hríb obyčajný sa vyššie uvedené prvé štyri 4 taxóny uvádzali buď pod vyššie uvedenými dvojslovnými názvami[34], alebo ak bolo treba zdôrazniť, že ide o súčasti hríba obyčajného, tak sa uvádzali pod týmito názvami: hríb obyčajný smrekový, hríb obyčajný borový (resp. bôrový), hríb obyčajný — dubák a hríb obyčajný bronzový[4]. Pokiaľ ide o latinské názvy, tie sa menili podľa toho, či sa tieto taxóny v rámci hríba obyčajného chápali ako forma, ako varieta alebo ako poddruh; napr. hríb dubový mal podľa toho názov buď Boletus edulis f. reticulatus alebo Boletus edulis var. reticulatus alebo Boletus edulis subsp. reticulatus[11][9][1][10].

Všetky vyššie uvedené taxóny sú si veľmi podobné a ľudoví hubári ich dodnes často vôbec nerozlišujú.[4][14][13][10]

Podrobnosti o vyššie uvedených taxónoch pozri v článkoch o vyššie uvedených jednotlivých druhoch.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g h i j k Názvy tržných jedlých húb. In: Slovenské odborné názvoslovie č. 10 1954, S. 295 [1]
 2. hríb. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 3. a b c d e f g h i j MAJTÁNOVÁ, M. Z vývinu slovenskej mykologickej terminológie. In: Kultúra slova č. 5 1969. S. 160
 4. a b c d e f g h MAJTÁNOVÁ, M. Zo slovenských ľudových názvov húb. In: Kultúra slova č. 7 1970. S. 247-249
 5. a b c d MAJTÁNOVÁ, M. Názvy húb v slovenských učebniciach do roku 1918. In: Kultúra slova č. 5 1974. S. 159
 6. Historica Carpatica (zborník Východoslovenského múzea v Košiciach). [s.l.] : Vydalo Východoslovenské vyd. pre Východoslovenské múzeum v Košiciach, 1986. 442 s. S. 266.
 7. dubák. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 8. hríb. In: Slovenský náučný slovník 1932. II. S. 145
 9. a b PAAVO KALLIO a HELI HEIKKILA. The boletes of Finland 1. Genus Boletus. In: Karstenia 18: 1-19. 1978. S. 6 a nasl. [2]
 10. a b c d e Y. Wang, L. Sinclair, I. R. Hall & A. L. J. Cole (1995) Boletus edulis sensu lato: A new record for New Zealand, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 23:2, 227-231, DOI: 10.1080/01140671.1995.9513892
 11. a b Species Fungorum [3] (prístup 11. 9. 2022)
 12. Steinpilze. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 13. a b c d e f g Z našej prírody - rastliny... Bratislava: Príroda. 1984. S. 40
 14. a b c MANSFELD, Rudolf. Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops ((Except Ornamentals)). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2001. 3641 s. ISBN 978-3-540-41017-1. S. 48.
 15. Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde. Die Pilze Mitteleuropas. [s.l.] : W. Klinkhardt, 1967. 158 s. S. 36.
 16. Beugelsdijk DC, van der Linde S, Zuccarello GC, den Bakker HC, Draisma SG, Noordeloos ME. A phylogenetic study of Boletus section Boletus in Europe. Persoonia. 2008 Jun;20:1-7. doi: 10.3767/003158508X283692. Epub 2008 Feb 1. PMID: 20467482; PMCID: PMC2865352.
 17. a b Radim Dvořák, ADMINS.CZ, created: 03/2010. Naše pravé hřiby [online]. myko.cz, [cit. 2022-09-27]. Dostupné online.
 18. a b c d GERAULT, A. FLORULE EVOLUTIVE DES BASIDIOMYCOTINA DU FINISTERE HOMOBASIDIOMYCETES BOLETALES. Octobre 2005. Version 2.0 [4]
 19. Čeleď Boletaceae [online]. damyko.info, [cit. 2022-09-28]. Dostupné online.
 20. a b PILÁT, A. Boletus carpinicola species nova e proxima affinitate Boleti edulis Bull. ex Fr. In: ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII ROČNÍK 21 1967 [5] S. 61 a nasl.
 21. a b c d e HAGARA, Ladislav, a kol. Ottova encyklopédia húb. Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7451-408-1. S. 507-508.
 22. a b c hríbovité. In: Malá encyklopédia biológie. 1975. S. 180
 23. DERMEK, Aurel. Atlas našich húb. [s.l.] : Obzor, 1979. 439 s. S. 338
 24. DERMEK, Aurel; PILÁT, Albert. Poznávajme huby. [s.l.] : Veda, 1974. 256 s. S. 152.
 25. a b Pozri zdroje uvedené v článku hríb smrekový
 26. MUÑOZ, José Antonio. BOLETUS S.L.. [s.l.] : Edizioni Candusso, 2005. 952 s. ISBN 978-88-901057-6-0. S. 331, 335.
 27. DERMEK, Aurel. Atlas našich húb. [s.l.] : Obzor, 1979. 439 s. S. 336.
 28. a b TASR. Významný mykológ Ladislav Hagara mapoval výskyt húb na hornej Nitre. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2007-10-08. Dostupné online [cit. 2022-09-27]. ISSN 1335-4418.
 29. VIDO, Jozef. Huby našich hôr a lúk. [s.l.] : Štátne telovýchovné nakl., 1955. 110 s. S. 43.
 30. dubák. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 31. DERMEK, Aurel. Atlas našich húb. [s.l.] : Obzor, 1979. 439 s. S. 338.
 32. a b c JANDA, V., KŘÍŽ, Evropské druhy hříbů rodu Butyriboletus. In: Mykologické listy, Praha, č. 135, 2016.
 33. Home - Boletus edulis v1.0 [online]. mycocosm.jgi.doe.gov, [cit. 2022-09-25]. Dostupné online.
 34. Pozri slovenské zdroje k prvému odseku tohto článku